Sabiedrība

Līdz 22. aprīlim vasaras nometņu organizatorus aicinām piedalīties konkursā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

18.04.2024.

Mārupes novada pašvaldība izsludina konkursu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2024. gada vasarā.

Konkursa mērķis ir  veicināt iekļaujošu un izaugsmi veicinošu nometņu, brīvā laika aktivitāšu un citu darba ar jaunatni norišu pieejamību vasaras periodā:

Ar konkursa prasībām var iepazīties Mārupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai".

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar izglītības darba speciālisti Elitu Lecko  (tālruņa numurs 25448489, e-pasta adrese elita.lecko@marupe.lv).

 

Pretendenta pieteikšanās kārtība

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski, noformējot ar drošu elektronisko parakstu, atsūtot uz e-pasta adresi izglitibas.parvalde@marupe.lv , vai klātienē,  iesniedzot pieteikumu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē tās darba laikā,  līdz 2024. gada  22. aprīlim.

Piedāvājumi pēc norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti!

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde