Sabiedrība

Izlaidumi Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs

10.05.2024.

Straujiem soļiem tuvojas 2023./2024. mācību gada noslēgums.

Informējam par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu izlaidumu datumiem. Sīkāka informācija izglītības iestāžu komunikācijas kanālos vai pie klašu/grupu skolotājiem!

Lai priecīgs mācību gada noslēgums un panākumi eksāmenos!

Izlaidumi PIIIzlaidumi prof.izglītībaIzlaidumi 12. kl.
9.klasēm6. klasēm

2023./2024. mācību gada izlaidumi

Pirmsskolas izglītības iestādēs

Babītes pirmsskolas izglītības iestādē 31. maijā, PII “Lienīte” 30. un 31. maijā, PII “Mārzemīte” 30. un 31. maijā, Mārupes pamatskolā 31. maijā, Salas sākumskolā 31. maijā, PII “Saimīte” 24. un 31. maijā,  Skultes sākumskolā 31. maijā, PII “Zeltrīti” 28., 29. un 30. maijā, PII “Zīļuks” 29. un 30. maijā. 

Profesionālās izglītības iestādēs

Babītes Mūzikas skolā 31. maijā, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 1. jūnijā, Mārupes novada Sporta skolā 30. augustā.

Sākumskolās

6. klasēm: Salas sākumskolā un Skultes sākumskolā 31. maijā.

Vispārējās izglītības iestādēs

9. klasēm: Jaunmārupes pamatskolā 13. jūnijā, Mārupes Valsts ģimnāzijā 3. un 4. jūlijā, Babītes vidusskolā 3. jūlijā, Mārupes pamatskolā 5. jūlijā.

12. klasēm: Mārupes Valsts ģimnāzijā 20. jūnijā, Babītes vidusskolā 12. jūlijā.

Izglītības, Kultūras un sporta pārvalde