Sabiedrība

14.aprīlī tiks uzsākta pieteikšanās jauniešu nodarbinātībai skolēnu vasaras brīvlaikā

12.04.2018.

Aicinām jauniešus vecumā no 13 līdz 19 gadiem 14.aprīlī plkst. 12.00 Mārupes novada Domē darba biržas “DZĪVO MĀRUPĒ, STRĀDĀ MĀRUPĒ” pasākuma ietvaros pieteikties jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā no 1. jūnija līdz 31. augustam Mārupes novada pašvaldības iestādēs.

Pasākuma laikā būs iespēja klātienē iesniegt dokumentus pie Izglītības dienesta darbiniekiem.

Darba vietas ir paredzētas gan teritorijas labiekārtošanas jomā (vecumā no 13 līdz 18 gadiem), gan Mārupes pašvaldības bērnudārzos, kur strādājot par pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju palīgiem (vecumā no 15 līdz 19 gadiem) jaunieši palīdzēs audzinātājām sagatavot nodarbību materiālus, apģērbt un pieskatīt bērnus pastaigu un rotaļu laikā, kā arī veikt citus ikdienas darbiņus. Šogad plānots nodrošināt 118 darba vietas.

Darba laiks jauniešiem ir 4 (četras) stundas dienā un 20 (divdesmit) stundas nedēļā, vienam jaunietim nostrādājot mēnesi vienas vasaras laikā.

Pieteikties var Mārupes novadā deklarētie jaunieši vai jaunieši, kuri mācās Mārupes novada izglītības iestādēs!

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums (Aizpildīt veidlapu varēs arī uz vietas);
 • Apliecinājums no vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, ja jaunietis ir jaunāks par 18 gadiem (Apliecinājumu reģistrācijas dienā vecākam būs iespēja aizpildīt uz vietas).

Brīdī, kad jaunietis saņems paziņojumu par piešķirto darba vietu, pašvaldībā būs jāiesniedz:

 • Ārsta izziņa par veselības stāvokli vai Medicīnisko grāmatiņu (pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas palīgam) pirms darba uzsākšanas;
 • Jānokārto elektroniskā nodokļu grāmatiņa.

Sākot ar 2015.gadu, vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam). Vairāk informācijas meklēt VID mājaslapā.

Pieteikties darbam vasarā  varēs arī iesniedzot dokumentus no 16.aprīļa līdz 07.maijam plkst. 18.00 Izglītības dienestā Konrādu ielā 5, Mārupē vai sūtot uz e-pastu: jauniesu.darbs@marupe.lv. (Iesniegumi, kas nosūtīti pirms noteiktā laika, netiks pieņemti!!)

14.aprīlī dokumenti tiek pieņemti tikai klātienē!

 

Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Iesniegumi:

Teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbs (13 – 18 gadi)

Pirmsskolas izglītības iestādes audzinātāja palīgs (15 – 19 gadi)

Apliecinājumi:

Teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbs

PII audzinātāja palīgs

Papildus informācija: Mārupes novada jaunatnes lietu speciāliste Dagnija Rjapolova: tel. 25448489, e-pasts: dagnija.rjapolova@marupe.lv, jauniesu.darbs@marupe.lv

 

Šogad jauniešiem ir iespēja strādāt šādās pašvaldības iestādēs

PII audzinātāju palīgi:

 • PII “Lienīte”, Amatas iela 2, Pērses iela16A, Mārupe
 • PII “Zeltrīti”, Gaujas iela 41, Mārupe
 • PII “Mārzemīte”, Rožu iela 35, Mārupe
 • Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine
 • Mārupes novada Skultes sākumskola, Skultes iela 25, Skulte
 • Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe

Teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu strādnieku palīgi:

 • PII “Lienīte”, Amatas iela 2, Pērses iela16A, Mārupe
 • PII “Mārzemīte”, Rožu iela 35, Mārupe
 • Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine
 • Mārupes novada Skultes sākumskola, Skultes iela 25, Skulte
 • Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe
 • Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, Mārupe
 • Mārupes mūzikas un mākslas skola, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe
 • Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe
 • Dienas centrs “Tīraine”, Viršu iela 4, Tīraine
 • Dienas centrs “Švarcenieki”, Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe
 • Dienas centrs “Skulte”, Skultes iela 31, Skulte
 • Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe
 • Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe