Turpinās projekta “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” īstenošana

29.11.2019.
eraf

Mārupes pašvaldība turpina īstenot projektu “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006).

Projekta mērķis ir Mārupes valsts ģimnāzijas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana.

Līdz šim projekta ietvaros:
1) pabeigta izglītības iestādes ēkas piebūves būvniecība, izveidojot ergonomisku mācību vidi – jaunas mācību klases, t.sk. divus dabaszinību kabinetus;
2) jaunajā korpusā ieviests informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājums,  iegādāts nepieciešamais aprīkojums;
3) veikta vecā korpusa siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot ēkas energoefektivitāti;
4) vecajā korpusā nodrošināta multifunkcionālu mācību telpu pārbūve.

Tā kā veiksmīga būvniecības iepirkuma rezultātā radās finanšu ietaupījums, saskaņojot ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, daļa Eiropas Reģionālā attīstības fonda un valsts finansējuma tiek novirzīta  ergonomiskas mācību vides izveidei Mārupes valsts ģimnāzijas vecajā korpusā. Tiek iegādātas arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai.

Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada beigām.