Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

20.01.2021.

Laika posmā no 1.janvāra līdz 15.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 48 izsaukumu.

01.01.2021. plkst.14:45 tika saņemta informācija par to, ka Jaunmārupē kāda persona automašīnai sit stiklus. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka noticis konflikts starp divām personām, kuru rezultātā viena  no personām uzbudinājuma stāvoklī ir izsitusi automašīnai priekšējo un sānu stiklu. Pēc pārbaudes noskaidrojās, ka automašīna pieder personai, kura to ir bojājusi. Ņemot vērā, ka nebija bojāta citu personu manta, ar personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas un tās tika brīdinātas par atbildību kura var iestāties par īpašuma bojāšanu.

05.01.2021. plkst.19:50 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur sabiedriskā autobusā atrodas persona, kuru nevar pamodināt. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka personai ir veselības problēmas. Uz notikuma vietu tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kuras darbinieki pēc personas apskates nolēma, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Ņemot vērā, ka personai nebija noteikta dzīvesvieta, tā nakšņošanai tika nogādāta patversmē.
06.01.2021. plkst.00:53 tika saņemta informācija, ka Mārupē no daudzdzīvokļu mājas ir nozagti divi velosipēdi. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika iegūta papildus informācija. Vairākkārt apsekojot tuvāko apkārtni tika ievērota aizdomīga persona ar velosipēdu. Veicot operatīvos pasākumus, persona ar velosipēdu, kurš atbilda nozagtā velosipēda pazīmēm, tika aizturēta un nogādāta valsts policijā, kur par notikušo tika uzsākts kriminālprocess.

08.01.2021. plkst.13:32 tika saņemta informācija par to, ka Skultē pie Lidlauka notiek dragreiss un nelikumīga pulcēšanās. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka tiek pārkāpti Valstī noteiktie ierobežojumi  izsludinātajā ārkārtējās situācijas laikā. Par notikušo pret četrām personām tika uzsākti administratīvie procesi.

14.01.2021. plkst.11:49 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur veikalā atrodas kāda agresīva persona un bojā veikala īpašumu un neapkļaujas prasībai pamest veikala telpas. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka persona bija bojājusi veikalam piederošo īpašumu, persona tika aizturēta un uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija, kura turpināja procesuālās darbības notikumu vietā.

15.01.2021. plkst.16:00 uz policijas dežūrdaļu piezvanīja bērns un lūdza policijas palīdzību, jo tēvs esot piedzēries un uzvedoties agresīvi, plēšot traukus un lamājoties ar mammu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Konflikts tika pārtraukts. Par emocionālu vardarbību pret bērnu pret tēvu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Laika posmā no 1.janvāra līdz 15.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas pieņēma 18 administratīvā pārkāpuma procesa lēmumus, t.sk.:

  • Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldes likuma pārkāpšanu – 4;
  • Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpšanu – 2;
  • Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 1;
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 9.

ATGĀDINĀJUMS!

Saskaņa ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:
-    uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs  5050-G  NCS sistēmā);
-    uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
-    ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm);
-    ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;
-    ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.
  
Pašvaldības policija informē, ka pēdējā laikā regulāri tiek saņemti izsaukumi un sūdzības par klaiņojošiem un agresīviem suņiem, tādēļ vēlamies atgādināt, ka suņa īpašnieka pienākums ir rūpēties par mājdzīvniekiem un nepieļaut to klaiņošanu. Visiem suņiem sasniedzot sešu mēnešu vecumu ir jābūt reģistrētiem LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ. Suņi kuri ir reģistrēti, klaiņošanas gadījumā netiek nogādāti patversmē, jo pašvaldības policijai ir iespēja noskaidrot īpašnieku un to atgriezt neradot īpašniekam papildus izmaksas par patversmes pakalpojumiem. Lūgums ievērot šīs prasības un atbildīgi izturēties pret likumā noteiktiem pienākumiem.


Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. 

Iestājoties aukstajam laikam, lūdzam nekāpt uz ledus, kā arī lūdzam bērnu vecākiem izskaidrot bērniem par bīstamo situāciju, atrodoties uz ūdenstilpņu ledus.