Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

06.05.2021.

Laika posmā no 16.aprīļa līdz 30.aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 64 izsaukumus.

  • Laika posmā no 16.marta līdz 15.aprīlim pašvaldības policija ir pārbaudījusi 315 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.
  • Veiktas 42 pārbaudes tirdzniecības vietās. 
  • Veiktas 19 pārbaude sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

16.04.2021. plkst.08:53 tika saņemta informācija par to, ka sabiedriskajā transportlīdzeklī atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka personai ir iespējams veselības problēmas, tādēļ uz notikuma vietu tika izsaukta NMP. Pēc personas apskates medicīnas darbinieki pieņēma lēmumu personu hospitalizēt.

20.04.2021. plkst.14:00 tika saņemta informācija par to, ka Mārupē pie kāda īpašuma braukājot, kāda vieglā automašīna, kuras vadītājs esot alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika ievērota un apturēta norādītā automašīna. Pie pārbaudes informācija apstiprinājās. Vadītājs un automašīna tika aizturēti. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policijas Ceļu policija, kuri pārņēma aizturēto personu un transportlīdzekli tālāko procesuālo darbību veikšanai. 

21.04.2021. plkst.22:13 tika saņemta informācija, ka Upesgrīvas ielā notiek konflikts starp vairākām personām. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Viena no iesaistītajām personām bija guvusi miesas bojājumus, tādēļ uz notikuma vietu tika izsaukta NMP. Pēc personas apskates medicīnas darbinieki pieņēma lēmumu personu hospitalizēt. Perona par notikušo policiju informēs pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas.

24.04.2021. plkst.13:08 tika saņemta informācija, ka Tīrainē notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka vienai no iesaistītajām personām ir psihiska rakstura veselības problēmas, kā rezultātā tiek apdraudēta otras iesaistītās personas drošība. Uz notikuma vietu tika izsaukta NMP brigāde. Pēc personas apskates medicīnas darbinieki pieņēma lēmumu personu hospitalizēt. Policijas darbinieki sniedza atbalstu agresīvās personas nogādāšanai ārstniecības iestādē.

26.04.2021. plkst.15:54 tika saņemta informācija par to, ka Skultē notiek konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka viena no iesaistītajām personām atrodas kāpņu telpā kopā ar mazu bērnu un ir stiprā alkohola reibuma stāvoklī, kā rezultātā nav spējīga par to parūpēties. Pie pārbaudes tika konstatētas vairāk kā 3 promiles alkohola reibuma. Personai bērns tika izņemts un nogādāts drošā vidē. Par notikušo pret personu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un tika informēta Bāriņtiesa. 

27.04.2021. plkst.19:09 tika saņemta informācija par to, ka Mārupē ciemata teritorijā klīstot kāda persona, kurai iespējams ir veselības problēmas un tai ir nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Pēc apstākļu noskaidrošanas tika iegūta informācija, ka persona ir izsludināta kā pazudusi un to meklē Valsts policija no Rīgas. Persona tika nogādāta drošībā, kur pēc tās ieradās kolēģi no Valsts policijas, lai nogādātu dzīvesvietā pie ģimenes. 

28.04.2021. plkst.23:45 tika saņemta informācija, ka NMP nepieciešama palīdzība Daugavas ielā, kur ierodoties izsaukumā konstatēts, ka persona guļ autobusa pieturā stiprā alkohola reibumā un tai nav nepieciešama medicīniskā palīdzība.  Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka persona ir tādā alkohola reibumā, ka neorientējas apkārtējā vidē un nevar sakarīgi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai tika nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Tā kā personai nebija kur nakšņot, tā tika nogādāta Sarkanā krusta nakts patversmē.

Laika posmā no 16.aprīļa – 30.aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 16 administratīvā pārkāpuma lietas: 

  • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību – 2;
  • Par Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšana – 1;
  • Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 10.