Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību tirdzniecības centra būvniecībai Daugavas ielā 33, Mārupē

25.11.2022.

Izskatot īpašnieka SIA “MTirgus” reģ. Nr.40203430003, 2022.gada 14.novembra būvniecības ieceres dokumentāciju Nr. BIS-BV-7.8-2022-19814, būvniecības iecerei “Tirdzniecības centra jaunbūve nekustamā īpašumā Daugavas ielā 33 (kadastra Nr. 8076-007-1371, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3560), Mārupē, Mārupes pagasts, Mārupes novadā” (BIS lietas nr. BIS-BL-669015-8760), Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka tirdzniecības centra būvniecībai ir nepieciešama publiskā apspriešana.

Mārupes novada būvvaldes lēmums par būvniecības ieceres "Tirdzniecības centra jaunbūve Daugavas ielā 33, Mārupē" publiskās apspriešanas nepieciešamību