17. maijā plkst. 10.00 sāksies pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei Mārupes Valsts ģimnāzijā

11.05.2022.

Plakāts

Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “WONDORA” aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni “ESI VESELS!”.

Laiks: 5 (piecas) darba dienas no 2022. gada 6. jūnija līdz 10. jūnijam (no plkst. 8.30 līdz 17.00).

Vieta: Mārupes Valsts ģimnāzijas iekštelpas un ārtelpas, Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167.

Organizators: biedrība “WONDORA”.

Nometnes mērķis: nodrošināt Mārupes novada bērniem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, satiekot klātienē vienaudžus un iesaistoties kopīgās fiziskajās aktivitātēs, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ bija ilgstoši liegts un negatīvi ietekmēja bērnu garīgo un fizisko veselību, papildus apgūstot zināšanas ar veselību saistītos jautājumos, tādejādi veicinot ikdienas paradumus dzīvot veselīgāk.

Dalībnieku vecums: 7 – 11 gadi.

Dalībnieku skaits: 30 bērni.

PIETEIKŠANĀS nometnei sāksies 2022. gada 17. maijā  plkst. 10.00 www.marupe.lv/Novada ziņas, kur būs pieejama elektroniski aizpildāma un iesniedzama forma. Formā būs jānorāda līguma noslēgšanai nepieciešamie dati par nometnes dalībnieku un likumisko pārstāvi, t. sk. kontaktinformācija. Pietiekšanās forma tiks atvērta plkst. 10.00 un tiks slēgta tiklīdz būs pieteikts maksimālais dalībnieku skaits – 30 (+ 5 rezervisti).

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesniegšanas secībā.

Dalība nometnē ir bez maksas. To 100 % finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.