Sabiedrība

Paziņojums par izsoli - tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Skultē

03.09.2020.

Mārupes novada Dome rīko atkārtotu rakstveida izsoli par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Skultē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 8076 001 0018.

Izsoles pieteikuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 4.septembra plkst. 13:00.

Pieteikums slēgtā aploksnē  iesniedzams Mārupes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads.

Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Valdi Kārkliņu zvanot pa tālr. 25728371.

Visi pieteikumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā 2020.gada 4.septembrī plkst. 14:00. 

Izsoles noteikumi

Tehniskais apraksts

Nomas līgums