Sabiedrība

Paaugstināts Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

28.01.2021.

2021.gada 27.janvāra sēdē Mārupes novada dome apstiprinājusi jaunus pašvaldības līdzmaksājuma apmērus par bērniem privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Ņemot vērā 2020.gada izmaksas un pašvaldības izglītības iestāžu kapacitāti, līdzfinansējuma apmērs par bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam un bērniem no 5 līdz 6 gadu vecumam noteikts 295,86  EUR / mēnesī apmērā.

Saskaņā ar diferencēto aprēķina metodiku 2020.gadā vidējās izmaksas vienam audzēknim Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam bijušas 295,86 EUR / mēnesī un vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei bijušas 213,28 EUR apmērā. Sakarā ar to, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vietu trūkuma dēļ nav iespējams apgūt obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanai skolai, šogad samaksas apmērs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, tika palielināts uz 295,86 EUR / mēnesī.

vizualizācija ar rakstā minētājiem datiem par pašvaldības līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

2021.gadā privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 501 Mārupes novadā deklarēti bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem un 304 – vecumā no 5 līdz 6 gadiem.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu par izglītības ieguvi privātajā bērnudārza:

  • bērnam un vienam no vecākiem jābūt deklarētiem Mārupes novadā; 
  • bērns ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem;
  • PPII jābūt reģistrētai izglītības iestāžu reģistrā un jāīsteno licencētas mācību programmas;
  • PPII jābūt noslēgtam līgumam ar Mārupes novada domi. 

Vecākiem jautājumos par līguma slēgšanu ar privātajām PII, jāvēršas pie attiecīgo izglītības iestāžu vadības.