Mārupes pašvaldība un biedrība "Koris Universum" aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni “Dzīvo vesels!”

18.05.2018.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_CMYK%2BMND.png

 

Mārupes pašvaldība sadarbībā ar Biedrību "Koris Universum" 2018.gada vasarās t.i. 18.06.2018. – 22.06.2018. aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni “Dzīvo vesels!”, kas tiks organizēta Jaunmārupes pamatskolas telpās Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes novadā.

Nometnes mērķis ir mainīt bērnu paradumus attiecībā uz viņu veselību, nodrošināt iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sekmēt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi ar veselību saistītajos jautājumos.

Nometnes programmā paredzētas:

  • teorētiskās un praktiskās nodarbības par veselīgu uzturu;
  • izpratni veidojošas nodarbības par garīgo veselību;
  • izpratni veidojošas nodarbības par atkarību izraisošām vielām un procesu izplatību samazināšanu;
  • izpratni veidojošas nodarbības par seksuālās veselības veicināšanu;
  • teorētiskās nodarbības par aktīvu dzīvesveidu, sportiskām aktivitātēm, to nepieciešamību ikdienā veselības veicināšanai un sporta aktivitātes (vingrinājumi vispārējai fiziskajai attīstībai, spēles, sacensības, stafetes, u.c.);
  • ekskursija pie veselīgas pārtikas ražotājiem.

Nometnes norises laiks: no 2018. gada 18. jūnija līdz 2018. gada 22. jūnijam 5 (piecas) darba dienas no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Nometnes dalībnieku vecums: 7 – 11 gadi.

Dalībnieku skaits nometnē: 30 bērni

Pieteikšanos nometnei sāksies 2018. gada 23. maijā no plkst. 10.00 elektroniski aizpildot un nosūtiet pieteikumu anketu uz e-pastu universumnometne@inbox.lv

Pieteikuma anketa šeit.

Dalība nometnē ir bez maksas. Nometni 100 % finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesniegšanas secībā.

 

Nometne tiek organizēta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

To 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Nometnes moto: Dzīvo vesels!

Nometnes norises laiks: no 18.06.2018. līdz 22.06.2018. (no plkst. 8.30 līdz 17.00)

Nometnes noris vieta: Jaunmārupes pamatskola

Nometnes organizators: Biedrība koris Universum