Nekustamā īpašuma "Pīlāri" Mārupē detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 25.10.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 78 (prot. Nr. 20) “Par nekustamā īpašuma “Pilāri” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030049), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

Publiskās apspriešanas termiņš: 17.11.2023. – 18.12.2023.  

Publiskās apspriešanas sanāksme:  4.12.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā. 

Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/PA_Pilari  

Ar lēmumu un detālplānojuma redakciju iespējams iepazīties ŠEIT