VUGD pakalpojums iedzīvotājiem par ugunsdrošību

15.12.2021.

Informējam, ka Mārupes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par  informācijas apmaiņu pakalpojuma “Aptauja – konsultācija” ugunsdrošības jomā nodrošināšanai.


Kurš var saņemt pakalpojumu?

  • iedzīvotāji no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;
  • personas bez noteiktas dzīvesvietas.

Kā saņemt pakalpojumu?

  • Lai saņemtu pakalpojumu mājoklī, jāpiesakās pašvaldībā.
  • Konsultācijas notiks arī sociālajās institūcijās.

Kā notiks aptauja – konsultācija?

  • Tā būs saruna ar VUGD darbinieku par ugunsdrošību.
  • Tiks sniegti padomi un informatīvi materiāli par ugunsdrošību mājoklī.
  • Izvērtējot iespējas, mājoklī uzstādīs dūmu detektoru.
  • Aptaujas dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, ievērojot personas datu aizsardzību. 


Kontaktpersona Mārupes novada pašvaldībā - dienas centra darbinieks Igors Rjabkovs, tālr. Nr. 27873903, e-pasta adrese: igors.rjabkovs@marupe.lv 

 

INFOGRAFIKA