Pakalpojumi

Dienas centri

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Palpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Sociālā dienesta struktūrvienības, kas dienas laikā sniedz psihosociālu palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Mārupes novada iedzīvotājiem.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
Dienas centru nolikumi.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Dienas centrs “Švarcenieki”
Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV – 2166

Dienas centrs “Tīraine”
Viršu iela 4, Tīraine, Mārupes novads, LV – 2167

Dienas centrs “Skulte
Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads, LV - 2167

Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav nepieciešami.