Visas ziņas

Jaunmārupē notikušas novada velokrosa sacensību “Lībera kauss 2019”

velo
16.09.2019.
Turpinot iesāktās riteņbraukšanas tradīcijas, sestdien, 7.septembrī Jaunmārupē notika novada velokrosa sacensību “Lībera kauss 2019” otrais posms. Piedalījās gan Mārupes novada riteņbraucēji, gan viesi no citiem novadiem, starp kuriem noskaidroti labākie braucēji katrā vecuma grupā. Sacensību rezultāti Sacensības organizēja un vadīja Mārupes Sporta centrs, Dienas centrs „Tīraine” un „Švarcenieki” sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas Federāciju.

Pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai

d
16.09.2019.
Konkursa mērķis ir Mārupes novadā deklarētām pilngadīgām personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt dzīvošanu pēc iespējas neatkarīgi tai ierastajā vidē, darba dienās, dienas laikā sniegt sociālu un psihosociālu atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim. Pieteikumi iesniedzami līdz 30.septembrim elektroniski, nosūtot tos Mārupes novada Domes juristei Lindai Liepiņai, e-pasts: linda.liepina@marupe.lv , vai iesniedzot personiski Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā Daugavas ielā 29, Mārupē, 1.stāvā. Konkursa nolikums

Jau šajā piektdienā, 20.septembrī, Guntars Račs ar jauno muzikāli literāro programmu “Mīlestība ir” priecēs skatītājus Mārupē

marupe
16.09.2019.
Šī gada 22. augustā nāca klajā jauna Guntara Rača dzejoļu grāmata un akustiskās mūzikas albums “Mīlestība ir”. Lai iepazīstinātu savus lasītājus un klausītājus ar šo programmu, autors sagatavojis īpašu muzikāli literāru programmu, kura katru uzstāšanās reizi ir nedaudz atšķirīga, jo mainās gan repertuārs, gan katra koncerta dalībnieki. Piektdien, 20.septembrī, plkst. 19.00 Guntars Račs ar savu jauno muzikāli literāro programmu “Mīlestība ir” priecēs skatītājus Mārupes Kultūras namā. Autorvakarā Mārupes Kultūras namā piedalīsies grupas “Saldās sejas” un “bet bet” dalībnieki Uģis Tirzītis...

Kaimiņu novads aicina uz "Dzērveņu festivālu" Olaines Mežaparkā!

dzervenu_festivals
16.09.2019.
Nākošajā nedēļā no 18. līdz 21. septembrim izbaudi rudeni "Dzērveņu festivālā" Olaines Mežaparkā! Programmā viss par un ap “superogu” dzērveni un dabas saudzēšanu. Darbnīcas, restorāns, brīvdabas kino, kokļu un gongu skaņas, ogu medības - loterija un kulinārijas meistarklase. Muzikālam garastāvoklim - Roberto Meloni, “Rīgas viļņi”, “Dagamba” un “Transleiteris”. Dzīvo zaļi un pievienojies! Vairāk Olaine.lv

Jau piekto gadu tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

g
16.09.2019.
Tiesībsargs, sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau 5.gadu aicina konkursam "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam" pieteikt cilvēkus, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā. Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Tādejādi gan sekmējot labās prakses...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

f
16.09.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, teritorija 6 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”) atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS)....

Paziņojums par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133, “Dzidras A” un “Jaundzidras” detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu

d
16.09.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protok.Nr.11) “Par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr.80760070011), “Dzidras A” (kadastra Nr.80760070928) un “Jaundzidras” (kadastra Nr.80760070873), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi ( šeit ).

Paziņojums par nekustamo īpašumu "Rasmas" un „Rēviņas A” (z.v. ar kadastra apzīmējumu 80760070602), Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

d
16.09.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 28.augustā ir pieņemts lēmums Nr.15 (sēdes prot. Nr.11) “Par nekustamo īpašumu "Rasmas" (kadastra Nr.80760072076) un „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Tīrainē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

f
16.09.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (protokols Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031163), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos. Publiskā apspriešana notiks no 17.09.2019. līdz 15.10.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 3.oktobrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupes novada...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras ciemā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

f
16.09.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120110) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Ķinupi” teritorija 1,26 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Ķinupi” atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves gabalos....

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Austras” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

f
16.09.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Austras”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499, teritorija 9,0537 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Austras” atrodas ārpus ciema teritorijā, funkcionālās zonas...

Iznācis jaunais “Mārupes Vēstis” septembra numurs

MV
13.09.2019.
Iznācis Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Mārupes Vēstis” septembra numurs. Nākamais gaidāms oktobrī. „Mārupes Vēstis” septembra numurs Šajā numurā lasi: Atklāts Mārupes Valsts ģimnāzijas jaunais korpuss Ar moduļu tipa piebūvēm paplašinātas Mārupes un Jaunmārupes pamatskolas Palielināti pabalsti jaundzimušo vecākiem No septembra paaugstinātas algas Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem Mārupes novadā šogad jau trešo reizi notiks elektrotehnikas un bīstamo atkritumu nodošanas akcija No septembra mikroautobuss Rīga – Jaunmārupe kursē par Rožu ielu Bebru...

Vēl līdz 30. septembrim notiek projektu pieņemšana Grantu programmā “(ie)dvesma”

iedvesma
13.09.2019.
2.septembrī sākusies projektu pieņemšana Grantu programmā “(ie)dvesma”. Šogad jaunajiem uzņēmējiem būs pieejami 80 000 eiro, savukārt maksimālā naudas summa vienam grantam būs 10 000 eiro. Grantu programmas aizsācējiem un iepriekšējā gada sadarbības partneriem - SEB bankai, Jūrmalas pilsētai, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Siguldas novadiem, šogad pievienojušies arī Ropažu un Stopiņu novadi, paplašinot grantu programmas darbības teritoriju un finansējuma apjomu. Katrs no partneriem piešķirs 10 000 eiro finansējumu, uz kuru varēs pretendēt uzņēmumi, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību...

Mājražotāj, amatniek, māksliniek, vēl līdz 16.septembrim vari pieteikties Mārupes novada Rudens ražas gadatirgum!

tirgus
13.09.2019.
Mārupes novada dome 21.septembrī organizē jau tradicionālo Mārupes novada Rudens ražas Gadatirgu, kas notiks Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā un apkārtnē. Aicinām pieteikties mājražotājus, amatniekus, māksliniekus, zemnieku saimniecības, mazos ražotājus un tirgotājus līdz 16.septembrim! Informāciju par pieteikšanos iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu tirdzini@marupe.lv vai zvanot pa tālruni 67149856 . Pieteikuma formas pieejamas šeit: Pieteikuma forma saimniecisko darbību reģistrējušiem tirgotājiem; Pieteikuma forma tirgotājiem, kas nav jāreģistrē saimniecisko darbību;

Mārupē atklāts Eiropā modernākais pludmales sporta centrs

ruukki
13.09.2019.
Iemīļotais pludmales sporta centrs “Brazīlija” ver durvis jaunās telpās, pārtopot par Eiropā modernāko pludmales centru ar jaunu nosaukumu – Ruukki Pludmales Centrs, kas atrodas "Lavandās”, Mārupes novadā. Ikviens ir dzirdējis par Brazīliju. Tā ir vieta, kur var izbaudīt vasaru visu cauru gadu. Vieta, kur prieku gūst mazi un lieli. Gan profesionāli sportisti, gan savas pirmās ballītes gaviļnieki. Kopš savas atvēršanās 2009. gadā, “Brazīlija” ir bijis kvalitatīvākais un populārākais pludmales centrs Latvijā. Pagājušo gadu “Brazīlijas” durvis apmeklētājiem bija slēgtas. Tika uzsākti vērienīgi...

Mārupes novadā atklāts energoefektīvākais industriālais parks Latvijā

lidostas parks
13.09.2019.
5.septembrī Mārupes novada Saleniekos atklāts, pēc attīstītāju vārdiem, šobrīd energoefektīvākais industriālais parks Latvijā. Parka projektētājs, būvnieks un attīstītājs ir uzņēmums PICHE. Lidostas parka izveidē investēti vairāk nekā 12 miljoni eiro un tā būvniecība noritēja pusotru gadu. Lidostas parkā pieejamas modernas telpas noliktavām, ražotnēm un birojiem kopumā 23 000 m2 platībā. Katrs nomnieks telpas pielāgo savām vajadzībām, turklāt padomāts arī par to, lai katram būtu kur paplašināties, kad uzņēmums aug. Energoefektivitāti nodrošina moderna apkures, ventilācijas, dzesēšanas un...

Uzsākta Viršu ielas 20 pagalma labiekārtošana

virsu
13.09.2019.
Tīrainē norit Viršu ielas 20 pagalma rekonstrukcija, kuru veic SIA "Alejas projekti". Pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālisti kopā ar darbu veicēju un projektētāju pārstāvi atkārtoti apsekoja pārbūvējamo teritoriju – izvērtējot apstādījumu kvalitāti un vitalitāti. Darbi uzsākti šī gada augustā atbilstoši 2017.gadā izstrādātajam SIA "BM-projekts" projektam “Pagalma labiekārtošanas būvprojekts Viršu ielā 20, Tīrainē, Mārupes novadā. Likvidētas morāli un fiziski novecojušās rotaļu iekārtas un labiekārtojuma elementi, kā arī nozāģēti esošie novecojušie apstādījumi. Patlaban veikti zemes darbi –...

Bebru ielā 10, Mārupē, tiks veidota publiska vietējās produkcijas tirdzniecības vieta

bebru
13.09.2019.
2020.gadā tiek plānots Mārupē, Bebru ielā 10, izveidot vietējās produkcijas tirdzniecības vietu un tūrisma informācijas punktu. Tiks izveidota tirdzniecības vieta, kur vienuviet amatniekiem, mājražotājiem un māksliniekiem popularizēt un nodot tirdzniecībā savu produkciju, kā arī tiktu piedāvāti Mārupes novada suvenīri un sniegta informācija par tūrisma pakalpojumiem novadā. Tirdzniecības vietas izveidošana tiks realizēta apstiprinātā projekta “Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020...

Eiropas Sporta Nedēļas ietvaros Mārupes Sporta centrs sadarbībā ar Antidopinga biroju organizē divas lekcijas par antidopinga jautājumiem

hhhjsd
13.09.2019.
Eiropas Sporta Nedēļas ietvaros Mārupes Sporta centrs sadarbībā ar Antidopinga biroju organizē divas lekcijas par antidopinga jautājumiem. 18.septembris plkst. 18:30 - 20:00 - lekcija Mārupes SC audzēkņiem no 13 gadu vecuma. 25.septembris plkst. 18:30 - 20:00 - lekcija visiem Mārupes SC audzēkņu vecākiem un visiem, kuriem interesē antidopinga tēma. Vieta: Mārupes SK, Kantora iela 97. Lekciju vadīs Ivans Šapošņikovs,Latvijas antidopinga biroja eksperts izglītības jautājumos. Aicināti visi, kuriem interesē antidopinga tēma.