Visas ziņas

Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi Mārupes novadā

h
14.04.2020.
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka Eiropas Savienības, Mārupes novada domes un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanai ir noslēgusies viena no kopumā divām 2020.gadā plānotajām iepirkuma procedūrām par ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbiem Mārupes novada Mārupes, Tīraines un Vētras ciematos. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, visās 3 iepirkuma procedūras daļās līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam SIA “VELVE”...

MAZCENAS BIBLIOTĒKA līdz ārkārtas situācijas beigām klientus klātienē neapkalpo

bb
14.04.2020.
MAZCENAS BIBLIOTĒKA līdz ārkārtas situācijas beigām klientus klātienē neapkalpo un aicina izmantot attālinātās saziņas iespējas. Savus lasītājus mēs konsultēsim attālināti – pa tālruni 20221567. Visu grāmatu nodošanas termiņi automātiski tiks pagarināti. Lasi grāmatas 3td.lv e-grāmatu bibliotēkā, neizejot no mājām! IEGŪSTI LIETOTĀJVĀRDU UN PAROLI Autorizācijas kodus( lietotājvārdu un paroli) iespējams saņemt zvanot pa tālr.: 20221567. ATVER VIETNI WWW.3TD.LV SPIED ’’REĢISTRĒTIES ’’ IZVĒLIES BIBLIOTĒKU No piedāvātā izvēlies Pierīgas reģionu. IEVADI SAŅEMTO LIETOTĀJVĀRDU UN PAROLI REĢISTRĒJIES...

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē

mkp
09.04.2020.
Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī, atbalstot Latvijas Republikas valdības ieteiktos pasākumus iespējamās krīzes seku ātrai un efektīvai pārvarēšanai, AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” klientiem, kuri ārkārtas situācijas dēļ, nevarēs veikt savlaicīgu rēķinu (par 2020. gada februāri, martu un aprīli) apmaksu, maksājumu kavējuma nauda netiks piemērota līdz 31.05.2020.

“Es esmu pētnieks - 2020” Minskā

g
09.04.2020.
Katru gadu, Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā norisinās starptautisks zinātniski-pētniecisko darbu konkurss “Es esmu pētnieks”. Tajā piedalās sākumskolas posma bērni no visas Baltkrievijas un arī Latvijas. Šogad uz konkursu devās 5 skolēni no Latvijas, kopā ar savu pētniecisko darbu vadītājiem, godam pārstāvēja savu valsti, prezentējot pētījumus un iegūstot jaunu pieredzi. Konkurss norisinājās februāra pēdējās brīvdienās, 29.februārī. Neskatoties uz netipiski silto ziemu arī kaimiņvalstī, bērniem par prieku, uzsniga sniegs. Tradicionāli, konkursu rīko Minskas apgabala izglītības attīstības...

Mācības attālināti. Mūsu pieredze un viedokļi

f
09.04.2020.
Mārupes novada izglītības iestādes valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā uzsākušas darbu attālināti. Jau trešo nedēļu mācības notiek intensīvā režīmā, ir jāapgūst daudz jaunu prasmju, kas prasa izturību visām iesaistītajām pusēm – skolotājiem, skolēniem un pat vecākiem. Ko nozīmē šī jaunā pieredze un kā veicas, stāsta Mārupes novada izglītības iestāžu pārstāvji. Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdkalns norāda, ka pēdējās nedēļas visiem aizrit neierastos darba, mācību un dzīves izaicinājumu apstākļos. Skolēnu, pedagogu un vecāku kolektīvs kopīgi mācās, kļūdās un meklē...

Lieldienās aicina neapmeklēt dievnamus un svētkus svinēt katram savās mājās

pupoli
09.04.2020.
Lieldienas ir īpašs laiks, kad visas pasaules kristieši svin Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētkus. Taču šobrīd valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, tostarp Latvijā un tas var skart jebkuru no mums. Lai rūpētos par sabiedrības veselības drošību un mazinātu inficēšanās risku ar Covid-19, ārkārtējās situācijas laikā ir noteikti stingri pulcēšanās ierobežojumi grupās, kas skar arī pulcēšanos uz dievkalpojumiem visos Latvijas dievnamos. Ņemot vērā valdības piešķirtās pilnvaras, Tieslietu ministrija īpaši vērš uzmanību un sniedz skaidrojumu par paredzētajiem ierobežojumiem un to piemērošanu...

Izmaiņas Teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas termiņos un sanāksmes norisē

g
09.04.2020.
Pamatojoties uz 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 119 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (turpmāk – Rīkojums) tiek pagarināts Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas norises laiks. Saskaņā Rīkojuma 4.41.punktā noteikto, līdz 23. martam uzsākto sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir noteikta ārkārtējā situācija (saskaņā ar šobrīd noteikto līdz 12.05.2020), līdz ar to publiskās apspriešanas periods tiek...

Paziņojums par saimniecību „Abavas” un “Pļavmalas”  2008.gada detālplānojuma atcelšanu

j
09.04.2020.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 25.marta lēmumu Nr.15 (prot. Nr.5) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.7/2020 „Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Mārupes pagasta saimniecības „Abavas” un “Pļavmalas” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pēc ārkārtējās...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lapiņas-2”, Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

f
09.04.2020.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2020.gada 25.martā pieņemts lēmums Nr.16 (sēdes prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070689) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

g
09.04.2020.
Mārupes novada Dome 2020. gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080067) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai, paredzot zemes vienību sadalījumu un transporta risinājumus. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas. Saskaņā ar 2020.gada 25.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.119 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

b
09.04.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760020062) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” teritorija 6,01 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ārpus ciemu teritorijas, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM). Īpašums iekļaujas VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” lidlauka...

Starptautiskā Godīgas Spēles komiteja aicina bērnus un jauniešus piedalīties virtuālajā ZĪMĒŠANAS KONKURSĀ

Starptautiskā Godīgas Spēles komiteja aicina bērnus un jauniešus piedalīties virtuālajā ZĪMĒŠANAS KONKURSĀ.
08.04.2020.
Starptautiskā Godīgas Spēles komiteja aicina bērnus un jauniešus piedalīties virtuālajā ZĪMĒŠANAS KONKURSĀ. Dalībnieku vecuma grupas: 1) 0-5 gadi 2) 6-14 gadi 3) 15 un vecāki Konkursa tēmas - 1. Ko Tu dari, lai pretotos COVID-19 pandēmijai? 2. Kas dara tevi par Godīgu spēlētāju? 3. Ar kādu sporta veidu, vai kādām aktivitātēm Tu nodarbojies pašlaik? Darbu iesniegšanas termiņš 2020. gada 30. aprīlis. Savus mākslas darbus zīmējiet, skicējiet vai krāsojiet uz papīra vai kartona. Sava darba fotogrāfiju sūtiet, obligāti norādot savu vārdu, vecuma grupu un valsti, uz e-pastu, Facebook messenger vai...

Atgādinājums! Iedzīvotāji var pieteikties līdzfinansējumam centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai līdz 17.aprīlim

aka
07.04.2020.
Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai. Šim mērķim no budžeta līdzekļiem šogad ir paredzēti 50 000 eiro. Iesniegumus var iesniegt no 16.marta līdz 17.aprīlim. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, pašvaldība klātienē iesniegumus nepieņem, tāpēc iesniegumi konkursam iesniedzami elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv, vai ievietojot domes pastkastē, kas atrodas pie Mārupes Kultūras nama durvīm...

Pašvaldība lēmusi nodrošināt ar brīvpusdienām skolēnus, izsniedzot pārtikas paku mēnesim trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm

food
07.04.2020.
Saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību noteikto ārkārtas situāciju, visās Mārupes novada vispārējās izglītības iestādēs no 2020.gada 13.marta pārtraukts mācību process klātienē un tas tiek nodrošināts attālināti. Saskaņā ar minētā rīkojuma 2020.gada 31.marta grozījumiem, valsts piešķirto mērķdotāciju skolēnu ēdināšanā varēs izlietot 1., 2., 3. un 4. klašu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Savukārt, ja visi līdzekļi šim mērķim...

Mārupes novada Sociālais dienests informē par atbalsta saņemšanas iespējām

TEL
07.04.2020.
Pieņemšanas, pabalstu izmaksas: Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā, no 13.03.2020. līdz 14.04.20.20. Mārupes novada Sociālais dienests ierobežo klientu apkalpošanu klātienē. Aicinām izmantot iespēju iesniegt iesniegumus izvēloties vienu no Jums ērtākajiem veidiem – elektroniski, sūtot informāciju ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socialaisdienests@marupe.lv, sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu vai atstāt pastkastē pie Mārupes novada Domes durvīm. Pašvaldība nodrošina pabalstu piešķiršanas nepārtrauktību...

Mazcenu kapsētā uzsākti labiekārtošanas darbi, ierīkojot celiņus un jaunu sektoru

koki
07.04.2020.
Pašvaldības īpašumu pārvalde informē, ka šodien tiks uzsākti labiekārtošanas darbi Mazcenu kapsētā, Jaunmārupē, ierīkojot iekšējos celiņus un jaunu sektoru. Pieaugot iedzīvotāju skaitam novadā, līdzšinējie kapsētas resursi ir izsmelti, tāpēc pašvaldība uzsākusi labiekārtot papildus teritoriju kapsētā. Lai varētu izveidot celiņus, labiekārtošanas projekta ietvaros šodien tiks uzsākta koku izzāģēšana.

Pārskats par publisko apspriešanu Daugavas iela 20A

inocentrs
06.04.2020.
Pārskats par būvniecības ieceres: Daudzfunkcionālas ēkas “INO centrs” jaunbūve zemesgabalā “Daugavas iela 20 A” (kad.apzīmējums. 8076 007 2750) publiskās apspriešanas rezultātiem. Būvatļauja pieejama Būviecības informācijas sistēmā - NR . B I S - B V - 4 . 1 - 2 0 2 0 - 2 1 6 8. Lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, viena mēneša laikā no tā publicēšanas dienas, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Zemes gabala raksturojums 1. Zemesgabals ar zemes kadastra Nr. 8076-007-0287, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-2750 (Daugavas iela 20A) 0,523 ha platībā, uz...

Pirms došanās pie ārsta, iedzīvotājiem ir jāsazinās un jāvienojas par pakalpojuma saņemšanas kārtību

info
06.04.2020.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, Nacionālais veselības dienests atkārtoti aicina iedzīvotājus gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie speciālista! Jau vēstīts, ka, pamatojoties uz veselības ministres Ilzes Viņķeles 25.marta rīkojumu, valstī līdz ārkārtējās situācijas...

Pēc darbinieka saslimšanas uz pašizolācijas laiku (līdz 20.aprīlim) slēdz PII "Mārzemīte"

marzemite
05.04.2020.
No 6. aprīļa līdz 20. aprīlim slēgta Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte”. Ir izsludināta karantīna sakarā ar darbiniekam pēc viegliem saslimšanas simptomiem apstiprinātu saslimšanu ar COVID-19 vīrusu. Saslimis bērnudārza darbinieks, kuram nebija tieša kontakta ar bērniem, tomēr, lai pasargātos no jebkādiem iespējamiem riskiem, gan pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem, gan audzēkņiem noteikta divu nedēļu ilga pašizolācija. Bērnudārza vadītāja Ilze Celma informēja, ka ar Covid-19 saslimušais ir tehniskais darbinieks, kurš pēdējo reizi pirmsskolas izglītības iestādes...