Visas ziņas

ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!

pastkastīte
16.03.2020.
Šogad no 10.marta līdz 10.septembrim “BILŽU BIROJS”, mūzikas un mākslas festivāla “BILDES” rīkotājs, sadarbībā ar VAS “Latvijas Pasts” rīkos akciju “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”. Mūsdienās cilvēki par saziņas avotu izmanto internetu un sociālos tīklus, bet nekas nevar būt personiskāks par pastkastītē saņemtu, ar roku rakstītu vēstuli, ko uz mājām atgādājis pastnieks. Pastkastīte ir mājvieta ziņām, pārsteigumiem, labajām domām, vēlējumiem un sapņiem. Pagājušajā gadā, domājot par vēstuļu sūtīšanas burvību un romantiku, festivāla “BILDES 2019” dalībnieki (mūziķi, mākslinieki...

Uzņēmumu reģistrs līdz 14. aprīlim visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

UR
16.03.2020.
Uzņēmumu reģistrs no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ. Tas nozīmē, ka, sākot no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim, Uzņēmumu reģistrs nesniegs klātienes pakalpojumus reģionālajās nodaļās Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Bauskā, Valmierā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Daugavpilī. Aicinām Uzņēmumu reģistra pakalpojumus saņemt attālināti – elektroniski vai pa pastu. Par iespējām plašāk aicinām lasīt Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv, jautājumu gadījumā zvanīt pa informatīvo tālruni...

Atceltas 25.03. 2020. un 01.04.2020. plānotās nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem

16.03.2020.
Informējam, ka sakarā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli trešdien, 25.03.2020. plkst. 10:30 – 12:25 un trešdien, 01.04.2020. plkst. 10:30 – 12:25 plānotās nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem tiek atceltas uz nenoteiktu laiku. Pēc valsī noteiktā ārkārtas stāvokļa beigām sazināsimies ar visiem dalībniekiem, lai informētu par jauno nodarbību norises laiku. Nodarbības tiek īstenotas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros. Tās 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Jaunmārupes pamatskola Erasmus+ projektā “Communication is an art”

logo
16.03.2020.
“Communication is an art” ir Erasmus+ veidots projekts, kurš norisinās no 01.09.2019. līdz 31.08.202., tā mērķis ir komunikācijas prasmju jeb komunikācijas mākslas attīstīšana dažādu kultūru un valstu starpā. Laba komunikācija ir mūsu sociālo attiecību pamatā, un tā veicina savstarpējo sadarbību, laipnību un empātiju, kas uzlabo cilvēku attiecības, sekmē sadarbību starp dažādi runājošu valstu dalībniekiem. Skolēnu iniciatīva šajā projektā ir galvenais, jo prasme komunicēt ir māksla, ko uzsver arī projekta mērķis. Labas komunikācijas prasmes ir nepieciešamas sevis pilnveidošanai un labākas...

Paziņojums par Mārupes novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam apstiprināšanu

att
16.03.2020.
Mārupes novada dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (sēdes protok.Nr.3) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam apstiprināšanu”. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko mērķu īstenošanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā laika periodā no 2020. līdz 2026.gadam. Attīstības programma ir pamats novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Mārupes novada Attīstības...

PAR VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU COVID-19 VĪRUSA DĒĻ

rikojums
16.03.2020.
Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus: 1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma...

NVD: Ikvienam iedzīvotājam ir jāzina savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultācijas par savu veselības stāvokli

doc
16.03.2020.
Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš iedzīvotāju uzmanību, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ieviesta ar mērķi ierobežot COVID – 19 izplatību, ir svarīgi, lai ikvienam iedzīvotājam būtu pieejams un zināms savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultācijas un norādes saistībā ar savu veselības stāvokli. NVD atgādina, ka ģimenes ārsts reģistrē visus pacientus, kuru dzīvesvieta atrodas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā, kas ir noteikta savstarpēji noslēgtajā līgumā ar NVD. Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos...

Iznācis šī gada “Mārupes Vēstis” marta numurs

MV
16.03.2020.
Iznācis Mārupes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Mārupes Vēstis” marta numurs. Tā kā informatīvais izdevums veidots pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas valstī, izdevumā norādītā informācija par gaidāmajiem pasākumiem periodā līdz 14.aprīlim nav aktuāla! „Mārupes Vēstis” marta numurs Šajā numurā lasi šīs un citas ziņas: Uzsākta Mārupes pamatskolas jaunā korpusa būvniecība Jaunmārupē top rotaļu laukuma 2.kārta Pašvaldība atbalsta dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijai, līdzfinansējot pieslēgumu izbūvi 25. un 26. martā notiks elektronikas un lielgabarīta atkritumu...

Paziņojums par saimniecības „Vilciņi” 2008.gada detālplānojuma atcelšanu

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.13 (prot. Nr.3) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6/2020 „ Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.20 „Mārupes pagasta saimniecības „Vilciņi” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv Mārupes novada dome SAISTOŠIE...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Penkules iela 132 teritorija 3,64 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos vienģimeņu un...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42, Mārupē detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030060, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 teritorija 2ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A, Mārupes ciemā, teritorijā

det
16.03.2020.
Mārupes novada Dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kadastra Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 (kadastra Nr.80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kadastra Nr.80760031291), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A teritorija 0,7053 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, detālplānojuma teritorija atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kas...

Uz veiksmīgas nots noslēdzies vērienīgs starptautisks pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „WIND STARS 2020”

zinas
16.03.2020.
Februāra pēdējās dienās Mārupes Mūzikas un mākslas skolā Jaunmārupē norisinājās I Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „WIND STARS 2020”, kas pulcēja neredzēti lielu dalībnieku skaitu no divpadsmit dažādām pasaules valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Serbijas, Slovākijas, Bosnijas un Hercegovinas, Itālijas, Izraēlas. Konkursa ietvaros novērtēti mūzikas skolu audzēkņi piecās dažādās vecuma grupās desmit dažādu instrumentu spēles apakšgrupās. Kā vēsta Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha:...

No šodienas iedzīvotāji var pieteikties līdzfinansējumam centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai

s
16.03.2020.
Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai. Šim mērķim no budžeta līdzekļiem šogad ir paredzēti 50 000 eiro. Iesniegumus var iesniegt no 16.marta līdz 17.aprīlim. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, pašvaldība klātienē iesniegumus nepieņem, tāpēc iesniegumi konkursam iesniedzami elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv, vai ievietojot domes pastkastē, kas atrodas pie Mārupes Kultūras nama durvīm...

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija (3.0 redakcija) nodota publiskai apspriešanai

b
13.03.2020.
Paziņojums par publisko apspriešanu Mārupes novada dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (sēdes protok.Nr.3) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Vēršam uzmanību, ka Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (turpmāk – TPG) 3.redakcija pēc būtības nav jauna plānojuma grozījumu redakcija, bet tiek nodoti publiskai apspriešanai iepriekš jau apstiprinātie TPG ar atsevišķiem papildinājumiem. Informāciju par izmaņām salīdzinot ar otrajai publiskajai apspriešanai nodoto 2...

No 16.marta līdz 14.aprīlim dome apmeklētājus pieņems attālināti

d
13.03.2020.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un Mārupes novada domes izpilddirektora rīkojumu, no šī gada 16. marta līdz 14.aprīlim Mārupes novada dome pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un aicina izmantot attālinātās saziņas iespējas. TURPMĀKĀS SAZIŅAS IESPĒJAS: Mārupes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus šajā laikā varēs saņemt: konsultējoties ar VPVKAC darbiniekiem par pakalpojumiem pa tālr. 67934695 rakstot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv Elektroniski, sūtot informāciju ar drošu...

Par interešu izglītības programmu apguvi veiktās iemaksas tiks attiecinātas uz nākošo mācību periodu

macibas
13.03.2020.
Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, Valdība lēmusi visā Latvijas valsts teritorijā izsludināt ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Saskaņā ar lēmuma 4.4. punktu Mārupes novadā tiek pārtraukti visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesi (treniņu, sacensības un mēģinājumi). Mācību process tiek pārtraukts līdz 14.aprīlim gan Mārupes...

Mārupes Kultūras namā pasākumu rīkošana tiek ierobežota / atcelta līdz 14. aprīlim

co
13.03.2020.
Pēc Ministru prezidenta paziņojuma par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Mārupes Kultūras namā pasākumu rīkošana tiek ierobežota / atcelta no 13. marta līdz 14. aprīlim. Šajā laikā nenotiks arī Mārupes Kultūras nama kolektīvu mēģinājumi. Informēsim Jūs par pārcelto pasākumu norises laiku un sekosim LNKC un Mārupes novada domes ieteikumiem. Saglabāsim mieru un izpratni par notiekošo! Rūpēsimies par sevi, sev tuvajiem, draugiem un paziņām. Būsim vienkārši atbildīgi. Mārupes Kultūras nams

Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ

covid
13.03.2020.
Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus: 1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma...