Uzstādot videokameras, uzlabo drošību novadā

17.02.2020.

Mārupes novada Dome informē, ka janvārī sabiedriskās kārtības uzlabošanai Mārupes novadā uzstādītas jaunas videokameras.

Lai efektīvāk monitorētu novadā notiekošo, tiek izmantots pašvaldības administrēts videonovērošanas datu pāraides tīkls, kas sastāv no jauna centralizēta videoieraksta servera, kurā tiek glabāti ieraksti, un 29 jaunām stacionārām tīkla (IP) videonovērošanas kamerām, no kurām divas ir 360 grādu kameras (PTZ jeb grozāmkameras) ar augstu izšķirtspēju, un  sešas ir transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura lasīšanas kameras, kas izvietotas novadā atbilstoši pašvaldības policijas norādījumiem.

Videonovērošana kameras izvietotas: Vecozolu ielas un Jelgavas ceļa krustojumā, pie Mārupes novada Domes (Daugavas iela 29, Mārupe) – stāvlaukumā pie veikala TOP, Rožu ielas un Mārupītes gatves krustojumā, Tīrainē - bērnu laukumā Viršu ielā, Pededzes ielas un Lilijas ielas aplī Mārupē, Mārupes kapos, Meldriņu ielā, 7 autobusa galapunktā, Skultes ielā (pie dienas centra “Skulte”, Skultes iela 31, Skulte), Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē (pie Jaunmārupes pamatskolas un veikala “Klements”), Mazcenu alejā 33/3 (pie sabiedriskās ēkas un bibliotēkas), Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39 (pie Mūzikas un mākslas skolas), Jaunmārupē, Rožu ielā 35 (pie pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte”, pie Mārupes vidusskolas, Kantora ielā 97.

Videokameru pārraudzībai tiek izmantota Milestone programmatūra, videoierakstu glabāšanas laiks ir 90 dienas. Videonovērošanas kameru ierakstiem ik brīdi līdzi seko pašvaldības policijas darbinieki, izmantojot programmu  XProtect Smart Client for Express & Professional 2019 R2, kurā var apskatīt reāllaikā notiekošo videoplūsmu, piefiksēto valsts auto reģistrācijas numuru sarakstu un arhīva ierakstus, un tās mērķis ir gan pašvaldības policijas, gan Valsts policijas darbiniekiem palīdzēt atklāt noziedzīgas darbības – piemēram, zādzības,  dažādus konfliktus, huligāniskas darbības, izsekot noziedzīgu darbību veikušās personas, kā arī vienlaikus kontrolēt transportlīdzekļu plūsmu – iebraukušos un izbraukušos transportlīdzekļus.

Mārupes novada dome pateicas SIA “DATI GROUP” apakšuzņēmumam SIA “Mondot” par profesionālo un kvalitatīvo darbu izpildi - videonovērošanas servera un kameru piegādi un uzstādīšanu un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” par datu pārraides pakalpojuma nodrošināšanu.

Kopējās izmaksas videonovērošanas tīkla izbūvei ap 50 000 eiro, t.sk. PVN.

video