Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi Mārupē turpinās

05.07.2019.

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka Eiropas Savienības, Mārupes novada domes un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” ietvaros, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības infrastruktūras tālāku attīstību Mārupes novadā, š.g. jūlijā mēnesī plānots izsludināt atkārtotu iepirkumu par ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Mārupes, Tīraines un Vētras ciematos. Plānots, ka iepirkuma procedūras rezultāti būs zināmi š.g. oktobra mēnesī un veiksmīgas iepirkuma procedūras rezultātā būvdarbus plānots uzsākt 2020.gada 2.ceturksnī, iestājoties būvdarbu veikšanai labvēlīgiem laikapstākļiem.

Ar ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības plāniem Mārupes novadā detalizētāk iespējams iepazīties AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” mājaslapā www.mkp.lv, sadaļā “Esošie un plānotie ūdenssaimniecības tīkli Mārupes novadā”.