Turpinās audzēkņu uzņemšana Mārupes novada Sporta skolā

18.09.2023.

Turpinās audzēkņu uzņemšana Mārupes novada Sporta skolā. Interese ir liela, daļa grupu jau ir pārpildītas.  

Audzēkņu uzņemšana notiek no 1.  līdz 30. septembrim vai kamēr grupas būs nokomplektētas:

  • sporta interešu izglītības programmās – vieglatlētika, basketbols, futbols, peldēšana, regbijs, pludmales volejbols, klasiskais volejbols, tekvondo, florbols, triatlons un peldētapmācība sešgadīgiem bērniem;
  • profesionālās ievirzes programmās -  BMX/ riteņbraukšana, futbols un basketbols.

Primāri Mārupes novada Sporta skola sporta interešu izglītības programmās nodrošinās vietas Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa audzēkņiem -  notiks to pārņemšana. Pārējiem tiks piedāvātas atlikušās brīvās vietas, tai skaitā komplektējot jaunas grupas.  

Uzņemšanai noslēdzoties, Mārupes novada Sporta skolas administrācija apzinās audzēkņu skaitu, kas ierobežota vietu skaita dēļ nevar tikt uzņemti, meklēs risinājumus, piemēram, palielinot treneru skaitu un pārskatot sporta bāžu noslodzi.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības sporta programmas Sporta skola īstenos teorētiskās, praktiskās, grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, mācību treniņu nometnēs un sacensībās. Nodarbības skolā notiks sešas dienas nedēļā. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņems apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Mārupes novada Sporta skola dibināta ar mērķi uzlabot sabiedrības veselību - nodrošināt iespēju jauniešiem un bērniem attīstīties fiziski un intelektuāli, izkopt talantus, veicināt izpratni par sporta pozitīvo ietekmi uz dzīves kvalitāti, motivēt aktīvam un kustīgam dzīvesveidam, kā arī sekmēt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Mārupes novada Sporta skola atrodas Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārraudzībā. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša sporta un audzinoša darbība, sporta jomas attīstības stratēģijas realizācija Mārupes novadā.

Plašāka informācija par Mārupes novada Sporta skolu un uzņemšanu sporta interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmās  pieejama ŠEIT