Skolēnu uzrunas valsts svētkos

13.12.2019.

Jaunmārupes pamatskolas 5.d klases audzēkņi literatūras un sociālo zinību ietvaros iesaistījās Valsts prezidenta izsludinātajā skolēnu radošo darbu konkursā “Mūsdienu varonības tēli Latvijā”, rakstot uzrunas valsts svētkiem 18.novembrī. Šī konkursa jēga bija mudināt skolēnus un jauniešus attīstīt pilsonisko apziņu un iesaistīties valstiskos procesos, izprast, kāda loma Latvijā ir Valsts prezidentam un kādas prasmes viņam nepieciešamas. Prezidentam ir jāspēj apzināt un pārstāvēt, izvirzīt sabiedrības kopējos mērķus, kā arī iedvesmot, mudināt pilsoņus un politiķus tos sasniegt un piepildīt.

Lepojamies, ka konkursa laureātu vidū, kuriem bija iespēja nolasīt savu uzrunu Valsts prezidenta rīkotajā Latvijas 101. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī š. g. 18. novembrī, ir arī Jaunmārupes pamatskolas skolniece Aleksandra Alferenkova. Pie prezidenta uz pieņemšanu 8.novembrī devās vēl divpadsmit 5.d klases skolēni, kuru darbi tika augstu novērtēti. Lepojamies ar savu audzēkņu panākumiem.

Jaunmārupes pamatskolas skolotājas Simona Neifalte un Solvita Lauzēja

de

Aleksandra ar valsts prezidentu Egilu Levitu

 

de

Aleksandra ar klasesbiedriem un skolotājām Simonu Neifalti (no labās) un Solvitu Lauzēju (no kreisās) kopā ar valsts prezidentu