Rīt, 17.maijā plkst. 10:00 sāksies pieteikšanās bezmaksas veselības veicināšanas nometnei bērniem Jaunmārupes pamatskolā

16.05.2023.

Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “KORIS UNIVERSUM” aicina apmeklēt bezmaksas veselības veicināšanas nometni bērniem “DZĪVO VESELS!”.

Laiks: 5 darba dienas no 2023. gada 5.jūnija līdz 2023. gada 9.jūnijam (no plkst. 8.30 līdz 17.00)

Vieta: Jaunmārupes pamatskolas iekštelpas un ārtelpas, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā

Nometnes mērķis ir nodrošināt Mārupes novada bērniem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, satiekot klātienē vienaudžus un iesaistoties kopīgās fiziskajās aktivitātēs, kas valsīt noteikto ierobežojumu dēļ bija ilgstoši liegts un negatīvi ietekmēja bērnu garīgo un fizisko veselību, papildus apgūstot zināšanas ar veselību saistītos jautājumos, tādejādi veicinot ikdienas paradumus dzīvot veselīgāk.

Dalībnieku vecums: 7 – 11 gadi

Dalībnieku skaitsnometnē: 30 bērni

Piesaki dalību, aizpildot elektronisku PIETEIKUMA FORMU (tiks atvērta plkst. 10.00). Iespēja pieteikties tiks slēgta, tiklīdz būs pieteikts maksimālais dalībnieku skaits – 30 (+ 5 rezervisti).

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesniegšanas secībā.

Dalība nometnē ir bez maksas. To 100 % finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

KĀ PIETEIKT BĒRNU NOMETNEI:

 1. Sagatavojiet šādus datus par bērnu un likumisko pārstāvi, kurš slēgs līgumu par bērna dalību nometnē:
 • bērna vārds, uzvārds;
 • bērna dzimšanas datums;
 • bērna vecums;
 • bērna personas kods;
 • izglītības iestādes nosaukums, kurā bērns mācās;
 • bērna deklarētā dzīvesvietas adrese;
 • likumiskā pārstāvja, kurš slēgs līgumu, vārds uzvārds;
 • likumiskā pārstāvja, kurš slēgs līgumu, personas kods;
 • kontakttālrunis;
 • e-pasts.

 

 1. Pieteikšanās dienā trešdien, 17.maijā www.marupe.lv  sadaļā “Novada ziņas” tiks publicēta informācija par pieteikšanos un norādīta saite uz elektroniski aizpildāmu formu (pieteikumi tiks pieņemti tikai elektroniski, aizpildot un iesniedzot formu). BŪTISKI: forma tiks atvērta plkst. 10:00 un tiks slēgta, tiklīdz būs pieteikts maksimālais nometnes dalībnieku skaits (30 bērni) un rezervisti (5 bērni, kuriem vieta nometnē tiks piedāvāta, ja netiks noslēgti visi līgumi).

Informējam, ka nometnei Mārupes Valsts ģimnāzijā, kurai varēja pieteikties šodien, 16.maijā plkst. 10:00, visas vietas tika aizņemtas nepilnu divu minūšu laikā. Aicinājumus slēgt līgumu vai informāciju par bērna uzņemšanu gaidīšanas rindā organizators, biedrība “WONDORA”, izsūtīs šīs dienas laikā.

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesniegšanas secībā.

Aicinām sekot līdzi informācijai par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) aktualitātēm www.marupe.lv / Pašvaldība / Projektu jaunumi (https://www.marupe.lv/index.php/lv/pasvaldiba/projekti)