Paziņojums par lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību kartiņu un ielūgumu izgatavošanas un realizācijas centra "Prieks svētkos" būvniecības ieceres īstenošanai nekustamajā īpašumā "Pamati"

09.02.2016.

Mārupes novada būvvalde nolemj:

  1. Noteikt, ka apsveikumu kartiņu un ielūgumu izgatavošanas un realizācijas centrs "Prieks svētkos" būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašuma "Pamati", kadastra Nr. 8076-003-1381, Mārupe, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā apspriešana.
  2. Uzsākt publisko apspriešanu divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas.