Pašvaldība tikusies ar ceļu uzturētāju par veicamajiem darbiem, lai uzlabotu pašvaldības ietvju stāvokli

17.02.2021.

Šodien, 17.februārī, notikusi Mārupes novada pašvaldības tikšanās ar SIA “Eco Baltia Vide” par ielu / ceļu un ietvju uzturēšanas darbu kvalitāti. Jau iepriekš vēstīts, ka Mārupes novada ielu, ceļu, laukumu un gājēju celiņu uzturēšanu ziemas periodā saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem veic SIA “Eco Baltia Vide”. Ņemot vērā ievērojamo ziņojumu skaitu no iedzīvotājiem par sniega tīrīšanas kvalitāti uz ietvēm, tikšanās laikā pašvaldība ar uzturētāju vienojās par papildus nepieciešamajiem risinājumiem un veicamajiem darbiem, lai pēc iespējās drīzāk uzlabotu situāciju uz ietvēm ziemas periodā.

Tikšanās laikā apzinātas pieļautās kļūdas pašvaldības darbā, kontrolējot uzturētāju atbilstoši līgumā noteiktajam, kā arī nepietiekamā kvalitātē veiktie darbi no ielu un ceļu uzturētāju puses un kļūdas uzkopšanas tehnoloģiju izvēlē. Pašvaldības darbiniekiem apsekojot novada ceļus / ielas un ietves, secināts, ka ir darbi, kuri veikti atbilstoši un ir vietas, kur tīrīšanas darbi veikti neatbilstošā kvalitātē, īpaši vēršot uzmanību pašvaldības ietvju atbrīvošanai no sniega.

Puses vienojušās par stingrāku veikto darbu kontroli un atgriezeniskās saiknes nodrošināšanu par paveiktajiem darbiem, lai jau visdrīzākajā laikā uzlabotu situāciju uz ietvēm un redzētu rezultātus.

Ņemot vērā SIA “Eco Baltia Vide” nepietiekamo darba kvalitāti, uzturot pašvaldības ietves 12., 13., 14., 15. un 16. februārī, pašvaldība sastādījusi Konstatācijas aktu un samaksa par pakalpojumu netiks veikta.

Paldies Mārupes novada iedzīvotājiem par vērību un sniegtajām ziņām! Atvainojamies par radušos situāciju un sagādātajām neērtībām!

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar uzturēšanas darbu veicēja kontaktpersonu Kristapu Jeigi, tel. 25705502 vai pašvaldības ceļu būvinženieriem, tel. 67687152.