Noslēgusies aptauja par jaunizveidotā Mārupes novada attīstību

12.03.2021.

Pagājušā gada nogalē, izveidojot darba grupu, Mārupes un Babītes pašvaldības ir uzsākušas kopīgu darbu pie jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes. 

Izstrādes ietvaros tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras aicinām izmantot visus novada attīstībā ieinteresētos - gan iedzīvotājus, gan novada uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un turpmākai attīstībai paredzēto zemju īpašniekus un potenciālos attīstītājus, kā arī novada nevalstiskās organizācijas, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei.

Laika posmā no 2021. gada 8.februāra līdz 1.martam jau norisinājās pirmā no iecerētajām līdzdalības aktivitātēm - iedzīvotāji un uzņēmēji tika aicināti aizpildīt un izteikt savu viedokli aptaujā. Kopā aptaujā piedalījušies 1842 iedzīvotāji un 162 uzņēmēji. Pirmie aptaujas rezultāti liecina, ka apmēram 6% no kopējā Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju skaita un apmēram 6% no kopējā uzņēmēju skaita, ir izteikuši savu viedokli par jaunizveidotā Mārupes novada attīstības aktualitātēm. Detalizēta informācija un apkopojums par aptaujas rezultātiem tiks sagatavots pēc aptaujas datu apkopošanas.

Aizpildot aptauju un norādot savu kontakt informāciju, respondentiem bija iespēja piedalīties izlozē, saņemot pašvaldību sarūpētas veicināšanas balvas. Ir izlozēti 20 respondenti ar kuriem pašvaldību darbinieki sazināsies personīgi par veicināšanas balvas saņemšanu.

Turpinot sabiedrības iesaisti, pašvaldība plāno organizēt vairākus secīgus līdzdalības pasākumus, tai skaitā tematiskās darba grupas un diskusiju forumus par dažādām tēmām, kā piemēram, novada apdzīvojuma struktūra, mobilitāte un transporta infrastruktūra, uzņēmējdarbība un konkurētspēja, publiskie pakalpojumi, vides resursi un energoefektivitāte. Paredzēts pasākumus organizēt periodā līdz 2021.gada jūnijam, pielāgojot diskusijas konkrētas mērķgrupas interesēm, tai skaitā paredzot pieteikšanos uz dalību darba grupās. Pēc stratēģijas projekta izstrādes tiks organizēta tā publiskā apspriešana. Par konkrētiem pasākumiem un to norises formu (rēķinoties ar valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem) tiks informēts pēc detalizēta plāna izstrādes.

Aicinām sekot līdzi informācijai par nākamajām aktivitātēm gan pašvaldības izdevumos, interneta vietnē un citos komunikāciju kanālos.

Pašvaldības izsaka Mārupes un Babītes novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem pateicību par līdzdalību sava novada veidošanā un attīstībā!