Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

23.03.2016.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par  laika periodu 07.03.2016-13.03.2016.

ATGĀDINĀJUMS!

Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā iestrādātiem labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Atbilstoši Mārupes novada Domes 2010.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kartību Mārupes novadā” 7.punkta  prasībām, aicinām sakopt piederošo īpašumu teritorijā esošos novadgrāvjus, izcērtot tajos esošos krūmus un kokus, kuru celma diametrs mazāks par 12 cm.

 

09.03.2016. plkst. 05:13 tika saņemts izsaukums uz Tīraini, kur daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā kāds vīrietis traucē naktsmieru. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika sastapta persona, kura veselības stāvokļa dēļ nevarēja nokļūt savā dzīvesvietā. Personai tika sniegta palīdzība. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

09.03.2016. plkst.14:35 tika saņemta informācija, par to, ka Jaunmārupē, Mazcenu alejā uz ielas atrodas guloša persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Tā kā persona bija bez samaņas, nekavējoties tika izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Persona tika hospitalizēta.

09.03.2016. plkst. 15:30 tika saņemts izsaukums uz Daugavas ielu, Mārupē, sakarā to, ka divas personas bojā apstādījums (lauž pūpolu zarus). Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Tika noskaidrotas personas un lietas apstākļi. Pret personām uzsākta administratīvā lietvedība par apstādījumu bojāšanu.

10.03.2016. plkst. 18:02 tika saņemta informācija, ka Mārupe, pie SIA Kreiss novietota automašīna 326.ceļa zīmes “apstāties aizliegts” darbības zonā. Ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Automašīnām, kuras bija novietotas neatbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām, un kuru autovadītāji neatradās uz vietas, tika sastādīti Administratīvā pārkāpuma protokoli-paziņojumi, par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

12.03.2016. plkst. 16:03 tika saņemts izsaukums uz Tīraini, kur kādā daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā atrodas vīrietis iespējams alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka kāpņu telpā atrodas persona bezpalīdzīgā stāvoklī, veselības problēmu dēļ. Persona pēc viņas lūguma tika nogādāta dzīvesvietā.

12.03.2016. plkst.23:34 tika saņemta informācija, ka Tīrainē, VUGD ir nepieciešama palīdzība, sakarā ar gāzes noplūdi. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika sniegts atbalsts VUGD. Izglābta viena persona no saindēšanās ar gāzi. Par notikušo paziņots valsts policijai.

13.03.2016. plkst. 02:12 tika saņemts izsaukums uz Skulti, sakarā ar to, daudzdzīvokļu mājā kāds klauvē pie dzīvokļa durvīm, un persona baidās atvērt durvis. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika sastapta persona, kura paskaidroja, ka  personai ar izsaucēju izveidojies konflikts. Ar personu tika veiktas pārrunas, kā arī persona tika brīdināta par administratīvo atbildību, kas paredzēta par naktsmiera traucēšanu, pēc kā persona notikuma vietu atstāja. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

.

 

Laika posmā no 7.marta- 13.martam  Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja

18 administratīvā pārkāpuma protokolus.

  • Pēc LAPK 149.23 panta 2.daļas (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) –8;
  • Pēc LAPK 421. (par smēķēšanu neatļautā vietā)- 1
  • Pēc LAPK 149.10 (par apstāšanos uz ietvēm) – 1
  • Pēc LAPK 149.24(par transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšanu) - 2
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem 6

 

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

  • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
  • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
  • Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. (Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju. CSN223)