Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

19.04.2016.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 11.04.2016-17.04.2016.

ATGĀDINĀJUMS!

Saskaņā ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā

īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);
 • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm);
 • ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;
 • ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.

 

No 2016.gada 1.jūlija visiem suņiem, kuri līdz šim laikam būs sasnieguši sešu mēnešu vecumu, būs jābūt reģistrētiem vienotajā mājas dzīvnieku datu bāzē, kā arī iezīmētiem ar mikroshēmu jeb čipotiem. Ar mikroshēmu iezīmētajiem dzīvniekiem būs vieglāk atrast saimnieku, ja suns būs noklīdis, kā arī nepieciešamības gadījumā, nolasot datus, varēs noteikt, vai suns ir potēts, piemēram, pret trakumsērgu. Suņu īpašnieki, kas nebūs veikuši augstāk noteiktos pasākumu tiks saukti pie administratīvās atbildības pēc LAPK 107.panta.

Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Atbilstoši Mārupes novada Domes 2010.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kartību Mārupes novadā” 7.punkta  prasībām, aicinām sakopt piederošo īpašumu teritorijā esošos novadgrāvjus, izcērtot tajos esošos krūmus un kokus, kuru celma diametrs mazāks par 12 cm.

 

12.04.2016. plkst. 23:52 tika saņemts izsaukums uz Lielo ielu, Mārupē, sakarā ar konfliktu starp personām. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Pēc preventīva rakstura pārrunām, kuru laikā personas tika brīdinātas par atbildību, kas paredzēta par naktsmiera traucēšanu,  konflikts tika atrisināts uz vietas. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

13.04.2016. plkst. 03:00 tika saņemts izsaukumsuz Tīraines ielu, Tīrainē, sakarā ar to, ka pamanītas aizdomīgas personas. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika ievērotas aprakstam atbilstošās personas. Personas tika pārbaudītas, tā kā viņu rīcībā netika saskatīti nekādi pārkāpumi,  tās netika aizturētas.

13.04.2016. plkst.13:35 tika saņemts izsaukums uz dienas centru Skultē, sakarā ar to, ka kāda persona iespējams veic huligāniskas darbības, kas traucē iestādes darbu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Tika noskaidroti lietas apstākļi. Par notikušo tika uzsākta administratīvā lietvedība par sīko huligānismu.

13.04.2016. plkst. 21:46 tika saņemts izsaukums uz Zeltrītu ielu, Mārupē, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikumā vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Ar konfliktā iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas, izskaidrotas personu tiesības un pienākumi. Konflikts tika atrisināts uz vietas, tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

14.04.2016. plkst. 03:49 tika saņemts izsaukums uz privātīpašumu, kurā iespējams ir notikusi prettiesiska iekļūšana. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika pamanītas ielaušanās pazīmes. Uz notikuma vietu tika izsaukti valsts policijas darbinieki tālāku procesuālo darbību veikšanai. Pašvaldības policijas darbinieki apsekoja uzņēmuma pieguļošo teritoriju, neviena aizdomīga persona netika aizturēta.

15.04.2016. plkst.02:58 tika saņemts izsaukums uz DUS Statoil sakarā ar to, ka kāda persona ir veikusi sīko zādzību no veikala. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, persona tika aizturēta un nodota valsts policijas Olaines iecirkņa darbiniekiem tālāku procesuālo darbību veikšanai.

15.04.2016. plkst. 10:20 tika saņemts izsaukums uz Avotu ielu, Mārupē, kur notiek, iespējams, nesaskaņoti rakšanas darbi. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka tiek veikta avārijas situācijas likvidācija saistībā ar ūdensvada plīsumu, kam nav nepieciešama rakšanas darbu atļauja. Tika sniegta informācija izsaucējam

15.04.2016. plkst. 23:02 tika saņemts lūgums no VP lidostas policijas iecirkņa par nepieciešamību sniegt palīdzību kādas gados vecākas personas, kura ir nonākusi bezpalīdzīgā stāvoklī, nogādāšanai dzīvesvietā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika sniegts atbalsts valsts policijas darbiniekiem, un persona tika nogādāta dzīvesvietā.

17.04.2016. plkst. 11:12 tika saņemts izsaukums uz Rožu ielu, Mārupē, sakarā ar to, ka sveša persona no privātīpašuma izved skaidas. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidrots, ka ir izcēlies konflikts starp radiniekiem, saistībā ar privātīpašuma teritorijas sakopšanu. Pēc preventīvu pārrunu veikšanas, konflikts tika atrisināts uz vietas. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Pārkāpumi netika konstatēti.

.

Laika posmā no 11.aprīļa - 17. aprīlim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 12 administratīvā pārkāpuma protokolus.

 • Pēc LAPK 149. 23 panta 2. daļas (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) – 1;
 • Pēc LAPK 149.28 2.daļas (Par tādas prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 301.ceļa zīmi) – 1;
 • Pēc LAPK 149. 10panta (Par apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) - 1
 • Pēc LAPK 171. panta 1.daļas un 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) – 2;
 • Pēc LAPK 186. Panta 1.daļas (Par dzīvošanu bez derīga personas dokumenta) – 1;
 • Pēc LAPK 42.1 panta 4.daļas (Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais) – 1;
 • Pēc LAPK 51.panta 2.daļas (Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos) – 3;
 • Pēc DSN  – 2.

 

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

 • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
 • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
 • Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju. CSN223