Mārupes novada pašvaldības policija ziņo par paveikto martā

16.04.2024.

Laika posmā no 1. līdz 31. martam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 219 izsaukumus.

 • Tika saņemta informācija no iedzīvotāja, ka Mārupē ģimenes konflikta laikā kāda persona ir agresīva un izsitusi dzīvojamās mājas logu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Agresīvā persona bija alkohola reibumā. Par īpašuma bojāšanu tika informēts īpašnieks un Valsts policija. Lai izvairītos no konflikta eskalācijas persona tika aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā apstākļu noskaidrošanai.
 • Tika saņemta informācija, ka Babītē dabas parkā uz zemes guļot persona, iespējams stiprā alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka personai ir veselības problēmas, kuras nav saistītas ar alkohola lietošanu. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Pēc apskates medicīnas darbinieki pieņēma lēmumu personu hospitalizēt.
 • Tika saņemts izsaukums uz Mārupi. Persona informēja, ka īpašumā ir ienākusi lapsa, kura pēc pazīmēm ir slima un neiet prom. Iedzīvotāji ir nobijušies un nezina ko darīt. Nekavējoties ierodoties, notikuma vietā informācija apstiprinājās. Policijas darbinieki, apskatot dzīvnieku, redzēja, ka lapsa ir nonākusi bezpalīdzīgā stāvoklī, tādēļ uz notikuma vietu tika izsaukti dzīvnieku ķērāji, kuri slimo dzīvnieku nogādāja dzīvnieku patversmē.
 • Tika saņemts izsaukums uz Mārupi. Persona informēja, ka atklātā ūdenstilpnē ir iekritis suns, kurš saviem spēkiem nevar no tās izkļūt. Nekavējoties ierodoties, notikuma vietā informācija apstiprinājās. Lai paglābtu dzīvnieku no ilgstošas atrašanos ledainā ūdenī, policijas darbinieki piesaistīja Glābšanas dienesta darbiniekus, kuriem ir speciālais aprīkojums un suns no ūdenstilpnes tika izcelts un nodots īpašniekiem.
 • Tika saņemta informācija no iedzīvotājas, ka Jaunmārupē pastaigas laikā pie krūmājiem ir ieraudzījusi guļošu personu bez dzīvības pazīmēm  Nekavējoties ierodoties, notikuma vietā informācija apstiprinājās. Uz notikumu vietu tika izsaukta Valsts policija, kura pārņēma tālāko procesuālo darbību veikšanu. Pirmatnēji nebija konstatējamas vardarbīgas nāves pazīmes.
 • Tika saņemts izsaukums uz Skulti, kur kāda persona stiprā alkohola reibumā guļ uz ielas, traucējot gājējiem. Nekavējoties ierodoties, notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona tika pamodināta un apstākļu noskaidrošanai tika administratīvi aizturēta un nogādāta pašvaldības policijā. Pēc apstākļu noskaidrošanas pret personu tika uzsākts administratīvo pārkāpumu process.

Laika posmā no 1. līdz 31. martam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka un pieņēma lēmumu 124 administratīvā pārkāpuma lietās:

 • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā – 6;
 • Par maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu – 1;
 • Par Dzīvesvietas deklarēšanas pārkāpumu – 1;
 • Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 45;
 • Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpumiem  – 28;
 • Par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpumiem – 4;
 • Par Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpumiem – 5;
 • Par Saistošo noteikumu pārkāpumiem – 34.

AICINA GĀJĒJUS IEVĒROT CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMU PRASĪBAS DIENNAKTS TUMŠAJĀ LAIKA POSMĀ

Ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.


Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2022 „Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā” nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;
 • ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.

Mārupes pagastā:

uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs  5050-G  NCS sistēmā);

 • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes izmērs - 320 x 220 mm, ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs - 160 x 560 mm.

Babītes un Salas pagastā:

 • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas zilā krāsā (numurs RAL 5013 NCS sistēmā);
 • uzrakstu šrifts: Oswald, cipariem: Oswald BoldCE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes izmērs - 320 x 220 mm, ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes izmērs (augstums x platums) 160 x 640 mm

Pašvaldības policija informē, ka regulāri tiek saņemti izsaukumi un sūdzības par klaiņojošiem un agresīviem suņiem, tādēļ vēlamies atgādināt, ka suņa īpašnieka pienākums ir rūpēties par mājdzīvniekiem un nepieļaut to klaiņošanu. Visiem suņiem, sasniedzot sešu mēnešu vecumu, ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā. Suņi, kuri ir reģistrēti, klaiņošanas gadījumā netiek nogādāti patversmē, jo pašvaldības policijai ir iespēja noskaidrot īpašnieku un to nodot īpašniekam, neradot īpašniekam papildu izmaksas par patversmes pakalpojumiem. Lūgums ievērot šīs prasības un atbildīgi izturēties pret likumā noteiktajiem pienākumiem.


Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 32/2023 (Mārupes novada sabiedriskās kārtības noteikumi) 4.3 punkta prasībām, ir aizliegts transportlīdzekli novietot stāvēšanai zaļajā zonā, izņemot specializēto dienestu transportlīdzekļus dienesta kompetencē esošo darbību veikšanai. Mārupes novada pašvaldības policija informē, ka par šo aizlieguma neievērošanu transporta līdzekļa vadītājs tiek saukts pie administratīvās atbildības.

 

Mārupes novada pašvaldības policija