Mārupes novada pašvaldībā izdots rīkojums par aizliegumu atrasties uz Mārupes novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošo publisko ūdenstilpju ledus

06.12.2023.

Šī gada 6. decembrī Mārupes novada pašvaldībā izdots rīkojums par aizliegumu atrasties uz Mārupes novada administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošo publisko ūdenstilpju ledus. Tajā noteikts, ka paaugstinātas ledus bīstamības periodā līdz ledus izkušanai personām ir aizliegts atrasties uz Mārupes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdenstilpju ledus vietās, kur tā biezums nepārsniedz 15 cm. 
Informējam, ka par aizlieguma pārkāpšanu saskaņā ar "Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā" 9. pantu, personai var piemērot naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām.