Mārupē notiks informatīvs seminārs par Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas ieviešanu

28.11.2023.

1. decembrī plkst. 11.00 Mārupes Kultūras namā notiks informatīvs seminārs pašvaldību pārstāvjiem par Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) ieviešanu.

Informatīvajā seminārā pašvaldību pārstāvji varēs gūt atbildes uz jautājumiem – kā norit darbs pie AVIS pilnveidošanas; kā uzsākt AVIS ieviešanu savā pašvaldībā; kā notiks informatīvās sistēmas administrēšana; kādi ieguvumi no AVIS būs pašvaldībām, iedzīvotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Līdz šim valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšana un uzskaite bijusi katras atbildīgās institūcijas kompetencē un tam izmantoti dažādi risinājumi. Taču jautājums par atvieglojumu uzskaiti, dažādu informatīvo sistēmu un reģistru apkopošanu, lai iegūtu pilnīgus datus gan vienas pašvaldības, gan valsts kontekstā, bijis aktuāls vienmēr.

Ieviešot valstī AVIS, tiks nodrošināts, ka visi valsts un pašvaldību piešķirtie atvieglojumi tiks uzskaitīti un administrēti vienā digitālajā platformā. Lielākais ieguvums no vienotas piešķirto atvieglojumu pārvaldības būs vēl precīzāka datu uzskaite, iespēja analizēt piešķirtos atvieglojumus ne tikai savas pašvaldības, bet arī reģiona un valsts mērogā. Tāpat tiks nodrošināta iespēja iedzīvotājiem portālā latvija.lv sekot līdzi personai piešķirtajiem atvieglojumiem, tā procesu padarot caurskatāmu un stiprinot sabiedrības uzticību valsts un pašvaldību institūcijām.

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums nosaka, ka no 2024. gada 1. novembra "atvieglojuma devējam, kas no valsts vai pašvaldības budžeta piešķir vai administrē atvieglojumu, kā arī atvieglojuma pakalpojumu sniedzējam" AVIS lietošana ir obligāta.

Pieteikties semināram ŠEIT.

Informatīvo semināru organizē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas digitālais centrs" projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība" ietvaros.

Kopumā Latvijā no 24. novembra līdz 7. decembrim notiek pieci šādi semināri. Pirmais seminārs jau aizvadīts Liepājā, bet nākamais notiks 1. decembrī – Mārupē. Savukārt 4. decembrī seminārs notiks Daugavpilī; 5. decembrī – Jelgavā; 7. decembrī – Valmierā. Katram semināram tiks nodrošināta arī tiešraide Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļvietnē www.lps.lv.

seminārs

Publicitātes foto no semināra Liepājā

Par projektu:

Projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība" virsmērķis ir nodrošināt komersantiem iespēju izmantot valsts pakalpojumu digitālo infrastruktūru atvieglojumu pārvaldībai un informācijas attēlošanai klientiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pilnveidot valsts un pašvaldību atvieglojumu pārvaldības procesus, kā arī attīstīt valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla tehniskās spējas, digitalizējot publisko pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalsta sniegšanu attālināti. Finansējuma saņēmējs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra; projekta partneri: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ventspils pilsētas dome, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. 

logo projektam