Kūlas dedzināšana apdraud vidi

18.04.2016.

Katru gadu pavasara iestāšanās aktualizē jautājumu par kūlas dedzināšanu. Tā ir aizliegta, jo var apdraudēt īpašumus, veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai. Tomēr katru gadu Latvijā konstatē vairākus tūkstošus kūlas ugunsgrēku.

Lai mazinātu kūlas ugunsgrēku iespējamību, Mārupes novada Pašvaldības policijas darbinieki katru gadu izsūta paziņojumus tiem zemju īpašniekiem, kuru īpašumā
zāles garums pārsniedz saistošajos noteikumos noteikto, ar atgādinājumiem
veikt īpašumu sakopšanas darbus, savlaicīgi nopļaujot zāli.

Šādi atgādinājumi ir iedarbīgi, tomēr atsevišķu zemju īpašnieki, neskatoties uz saņemtajiem brīdinājumiem, novada saistošo noteikumu prasības ignorē arī pēc
administratīvā soda uzlikšanas, tādējādi radot pavasarī reālus draudus
apkārtējiem iedzīvotājiem.

“Pašvaldības policijas darbinieki regulāri apseko novada teritoriju un īpašumos, kuros nav veikta pērnā gada zāles pļaušana un ir izveidojusies kūla, un pret zemes īpašniekiem uzsāk administratīvo lietvedību. Kūlas dedzināšana apdraud ne tikai īpašumus, bet arī cilvēku veselību un dzīvību, līdz ar to likums paredz bargas sankcijas,” uzsver J.Jēkabsons.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.pantu par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro.

Pašvaldības policija vēlas pateikties visiem tiem zemju īpašniekiem, kas savlaicīgi sakopj savus īpašumus un ar sapratni izturas pret policijas atgādinājumiem.