Iesniedz savu ideju projektu konkursā „Mārupe – mūsu mājas 2020”

03.12.2019.

mmm

Esi aktīvs – iesniedz projekta ideju un īsteno projektu konkursā "Mārupe - mūsu mājas 2020"!

Projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš: 29.11.2019. – 17.01.2020.

Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas veic uz sabiedrības iniciatīvu balstītu valsts pārvaldes uzdevumu sabiedrības vajadzībām, piesaistot privātos resursus (brīvprātīga darba vai materiālu ieguldījumu veidā), un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

Finansējums pieejams

Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” kopējais budžets: EUR 20 000
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 5 000 

Atbalstāmās aktivitātes:
•    administratīvās teritorijas labiekārtošana;
•    iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana.

Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” kopējais budžets: EUR 20 000
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 2 500 

Atbalstāmās aktivitātes:
•    iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
•    kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
•    iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Projektu īstenošanas termiņš: 21.03.2020. – 01.11.2020.

Vairāk informācijas, konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejami šeit.

Ir jautājumi? Raksti e-pastu zane.zvejniece@marupe.lv, zvani uz tālr. 67149876, vai nāc ciemos. Par tikšanās laiku vienosimies. 

Seminārs projektu iesniedzējiem

Esi aicināts 2020.gada 7.janvārī plkst. 17:00 uz tikšanos Mārupes novada Domē, lai uzklausītu speciālistu ieteikumus sekmīgai projektu pieteikumu sagatavošanai, iepazītos ar 2019.gadā īstenotajiem projektiem un satiktos ar projektu īstenotājiem, no kuriem gūt iedvesmu dalībai konkursā.