Babītes un Salas pagasta uzņēmēji laipni gaidīti Mārupes novada uzņēmēju pulkā

16.08.2021.

Lai Babītes un Salas pagastu uzņēmējus iepazīstinātu ar iespējām, ko sniedz Mārupes novada pašvaldība, 5.augustā tika rīkota attālināta pašvaldības pārstāvju un uzņēmēju tikšanās “Zoom kafija uzņēmējiem”. Tikšanās laikā Mārupes novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības konsultante Jolanta Kursiša dalībniekiem prezentēja līdzšinējo pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem, plānotos pasākumus un aktivitātes, atbalsta mehānismus, iepazīstināja ar pašvaldības ilggadējo sadarbības partneri - biedrību “Mārupes uzņēmēji”.

Prezentāciju no tikšanās skatīt šeit.

Atbalstot un attīstot uzņēmējdarbību Mārupes novadā, 2016. gadā tika izveidota uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome. Atbalsta mehānismi uzņēmējdarbībai novadā ir gana plaši. Ik gadu tiek organizētas dažādas aktivitātes un pasākumi, t.s. “darba biržas”, kam dots nosaukums “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē”. Tajās ir iespēja satikties darba devējam ar potenciālo darbinieku, jaunietim - atrast darbavietu vasaras periodā un ikvienam interesentam - gūt priekšstatu par uzņēmumiem Mārupes novadā.

Tāpat pašvaldība rīko tikšanos “Rīta kafija uzņēmējiem”, kur tiek apspriestas dažādas tēmas. Tā ir arī iespēja uzņēmējus iepazīstināt ar kādu jaunu projektu vai dalīties pieredzē.

Gada nogales gaidītākais notikums ir “Uzņēmēju dienas Mārupes novadā”, kur tiek iesaistīta plaša sabiedrības daļa. “Uzņēmēju dienu” norisē labprāt piedalās arī vietējās biedrības, bagātinot pasākuma programmu. Uzņēmēju dienu nedēļas noslēgumā tiek organizēts svinīgs pasākums ar uzņēmēju godināšanu, pasniedzot balvas dažādās nominācijās.

Atbalsta un sadarbības iespējas novada jaunajiem uzņēmējiem paplašina arī sadarbība ar Jūrmalas biznesa inkubatoru.

Tāpat pašvaldība organizē vairākus uzņēmējdarbības konkursus un piedāvā iespēju saņemt līdzfinansējumu biznesa ideju īstenošanai. Viens no tādiem ir Grantu programmas konkurss (Ie)dvesma, kas tiek organizēts sadarbībā ar citām pašvaldībām un SEB banku. Konkursā vienai biznesa idejai ir pieejams  līdz desmit tūkstošiem eiro. Projektu iesniegšana šī gada konkursam būs atvērta pavisam drīz – no 10.līdz 31.septembrim. Interesentiem 8.septembrī būs iespēja piedalīties seminārā un uzzināt vairāk par konkursa norisi un nosacījumiem. Liela interese un atsaucība ir jaunajam biznesa ideju konkursam “Mammu bizness Mārupē”, kur pašvaldība atbalsta četras idejas, vienai sniedzot līdzfinansējumu līdz trīs tūkstošiem eiro.

Atbalsts uzņēmējiem tiek sniegts arī infrastruktūras projektu formā, piemēram, labiekārtojot un izbūvējot ielas un ceļus. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, īstenots projekts SAM 3.3.1 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”, kura rezultātā izbūvēti ceļi C-15, C-16 un Dzirnieku ielas posms. Veiksmīgai projekta īstenošanai svarīga bija sadarbība ar uzņēmējiem, īstenojot vienu no nosacījumiem – radīt 81 jaunu darba vietu noteiktā periodā.

Vēl viens pašvaldības īstenots projekts infrastruktūras uzlabošanai un uzņēmējdarbības attīstībai - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” izbūvēts ceļš C-10 ar grants segumu. Tas savieno Skultes ciemu ar Mārupes administratīvo centru un nodrošina piekļūšanu lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas zemei. Projekta mērķis bija atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, veicinot uzņēmējdarbību un saglabājot apdzīvotību.

Tā kā būtiska loma Mārupes novadā tiek pievērsta arī tūrisma attīstībai, pašvaldībā izveidota arī tūrisma un mārketinga konsultatīvā padome, kurā darbojas uzņēmēji, iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības speciālisti. Tūrisma jomas izaugsme novadā nav iedomājama bez aktīvas sadarbības ar nozares uzņēmējiem. Kā pastāstīja pašvaldības tūrisma speciāliste Elīna Brigmane, ciešā sasaistē ar uzņēmējiem tiek organizēti aktīvās atpūtas un novada izziņas pasākumi. Tādi, piemēram, ir tūrisma sezonas atklāšana un noslēgums, pārgājieni, velobraucieni un citi novada iedzīvotājiem un viesiem paredzēti pasākumi, kuru mērķis ir iepazīstināt ar novada atpūtas iespējām, it īpaši jaunāko piedāvājumu. Tāpat ar uzņēmēju iesaisti tiek īstenotas daudzas novada tūrisma marketinga aktivitātes - tūrisma drukas materiāli, video klipi, jauni maršruti, dalība izstādēs un gadatirgos. Patlaban pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā “Tūrisms” tiek ievietota informācija arī par Babītes un Salas pagasta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Novads ir arī Pierīgas tūrisma asociācijas biedrs, un 14 Pierīgas novadu sadarbības projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” ar zīmolu “EXIT RIGA” popularizē arī Mārupes novada tūrisma uzņēmējus. Tā ietvaros top arī jaunā Pierīgas tūrisma mobilā aplikācija, kur tiks parādīts ikviens novada tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kurš par sevi sniedzis ziņas tūrisma speciālistei. Šī gada lielākais tūrisma pasākums novadā plānots no 30.augusta līdz 5.septembrim - “Tūristu dienas”. Tas būs bezmaksas autoorientēšanās piedzīvojums, kurš nedēļas garumā paša novada, Rīgas un Pierīgas viesus aicina pavadīt laiku lietderīgi, meklējot kontrolpunktus, apskatot tūrisma objektus un izbaudot Mārupes novada uzņēmēju īpašos piedāvājumus.

Ne tikai Pierīgas tūrisma mobilā aplikācija ir tapšanas stadijā. Arī pašvaldības komunikācijas kanāli pavisam drīz tiks paplašināti, ieviešot mobilo aplikāciju, kuras mērķis būs nodrošināt operatīvāku atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, novada viesiem un uzņēmējiem. Topošā mobilā aplikācija ir viens no pašvaldības atbalsta rīkiem, uzņēmumiem paredzēta atsevišķa sadaļa, kur varēs izvietot informāciju par uzņēmumu, īpašajiem piedāvājumiem, akcijām, atlaidēm u.tml.

Noslēgušies arī jaunās pašvaldības ēkas Bebru ielā 10 būvniecības darbi, kur paredzēts izveidot novada mājražotāju un amatnieku tirdzniecības vietu, kā arī tūrisma informācijas punktu, papildus vēl integrējot dažādas citas aktivitātes, kas varētu veicināt lielāku iedzīvotāju un viesu piesaisti.

Mārupes novada pašvaldība ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ietvaros gada sākumā organizēja aptauju, kur tika aicināti iesaistīties gan abu toreizējo novadu iedzīvotāji, gan uzņēmēji. Būtiski piebilst, ka aptauja ir viens no komunikācijas un atbalsta veidiem, kas veicina atgriezenisko saiti, lai izzinātu vēlmes un vajadzības, kas pašvaldībai palīdz noteikt prioritātes novada attīstībai. Aptaujas rezultāti liecina, ka uzņēmēji visvairāk novērtē sakārtotu infrastruktūru un veselības aprūpi, taču ir jomas, kam turpmāk pievēršama lielāka uzmanība.

“Zoom kafija uzņēmējiem” tikšanās otrajā daļā dalībniekus uzrunāja biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs Silvestrs Savickis. Biedrība nesen atzīmējusi savu desmito gadadienu un lepojas ar 73 lielākiem un mazākiem biedriem. Biedrība aicina pievienoties arī Babītes un Salas pagasta uzņēmumus, norādot, ka tās uzdevums ir rūpēties par uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem, piedalīties konsultatīvajās padomēs, konsultēt uzņēmumus, palīdzēt un iesaistīt. Tiek rīkotas mentoringa programmas, uzņēmēju apmācības, atbalsts skolēnu mācību uzņēmumiem – biedrība dalās ar savām zināšanām, palīdzot pilnveidot skolēnu veidotos projektus. Biedrība iesaistās arī starptautiska mēroga projektos, par saviem plāniem un paveikto regulāri informējot arī pārējo sabiedrību savā preses izdevumā “Uzņēmēju Vēstis”.

“Ticu, ka Babītes un Salas pagastā ir atsaucīgi un aktīvi uzņēmēji, ar kuriem varam iet kopīgu ceļu,” aicinot abu pagastu uzņēmējus pievienoties Mārupes novada uzņēmēju pulkam, iesaistīties organizētajos pasākumos, aktivitātēs un Grantu konkursos, “Zoom kafiju uzņēmējiem” noslēdza J.Kursiša.

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultante
Jolanta Kursiša, e-pasta adrese: jolanta.kursisa@marupe.lv, tālr. nr. 29 330 721

UZZIŅAI:
Tūrisma speciāliste
Elīna Brigmane, e-pasta adrese: elina.brigmane@marupe.lv, tālr. nr. 28 347 211

 

Informatīvs atbalsts uzņēmējiem
www.marupe.lv, sadaļās Tūrisms un Uzņēmējdarbība

 

Dalība biedrībā “Mārupes uzņēmēji”
Silvestrs Savickis, e-pasta adrese: silvestrs.savickis@lead.lv, tālr. nr. 29 223 140
www.marupesuznemeji.lv

Pasākuma prezentācija pieejama
mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā Uzņēmējdarbība/Semināri un apmācības.