27.maijā Domes sēde

26.05.2015.

27.maijā pulksten 15.00 notiks kārtējā Mārupes novada Domes sēde.

Sēdes laikā paredzēts izskatīt kopumā 39 lēmumprojektus, kurus iesniegusi Attīstības komiteja, Finanšu komiteja, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, Vides un komunālo jautājumu komiteja, kā arī Domes priekšsēdētājs.

Izskatāmo lēmumprojektu lokā ir jautājumi par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanu 2014.gadā pārskata apstiprināšanu, maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei, Mārupes novada grafiskās zīmes un Mārupes pašvaldības vizuālās identitātes stila grāmatas apstiprināšanu, 2015.gada investīciju plānā apstiprinātā projekta „Stadiona izbūve, sporta laukumu izbūve, peldbaseina izbūve un rekonstrukcija” finansējuma nodrošināšanu u.c.

Ar visu 27.maija Mārupes novada Domes sēdes darba kārtību var iepazīties šeit.