2021./2022. mācību gads izglītības iestādēs

13.06.2022.

Kopumā šajā mācību gadā Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes absolvējuši 456 absolventi:
•    PII "Zeltrīti" 107
•    PII "Saimīte" 86
•    PII "Mārzemīte" 69
•    PII "Lienīte" 50
•    PII "Zīļuks" 48
•    Babītes PII 37
•    Mārupes pamatskolā 27
•    Skultes sākumskolā 22
•    Salas sākumskolā 10
 

Neraugoties uz pandēmijas diktējiem noteikumiem, pirmsskolas izglītības iestādes aizvadītajā mācību gadā aktīvi turpināja piedalīties dažādu projektu īstenošanā,  sportiskās un radošās aktivitātēs. Esam kļuvuši arī par vienu krāšņu izglītības iestādi bagātāki. 


2021. gada septembrī pašvaldības izglītības iestādēm piepulcējās jauna pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”, kas šajā pavasarī ieguvusi 3. vietu “Latvijas Būvniecības Gada balvā 2021”. Iestāde lepojas, ka “Zīļukam” jau ir sava himna - sadarbojoties ar dzejnieci Ingrīdu Markusu, tapa dzejas rindas, savukārt mūziku konkursa kārtībā izvēlējās “Zīļuka” saime. Ar balsu vairākumu uzvarēja Sandras Gaides mūzikas pavadījums. Himnas pirmatskaņojumu “Zīļuka” bērni izpildīja pirmajā izlaidumā. 

“Dzīvot, priecāties un mīlēt”
Tā kā kastanis no čaulas, tā kā zīļu bērns no zīles
Pasaulē ir bērniņš nācis dzīvot, priecāties un mīlēt.
Iemācīties labam ticēt, pašam labam būt,
Kā stipram ozolkokam no zīļukbērna kļūt.

Lūk, maziņš zīļukbērns sāk dzīves ceļu iet,
Jūs tam savu mīlestību ceļā noklājiet.

Tā kā kastanis no čaulas, tā kā zīļu bērns no zīles
Pasaulē ir bērniņš nācis dzīvot, priecāties un mīlēt.
Mūsu  Zīļukdārzā stādīts cilvēkbērns!
Lai laimīgi aug Latvijai ik meitene un zēns!


Babītes pirmsskolas izglītības iestāde aktīvi piedalījās Erasmus projektos un skolotāju profesionālās pilnveides A kursu īstenošanā, PII “Lienīte” aktīvi gatavojās nozīmīgajai – 50 gadu jubilejai, PII „Mārzemīte” lepojas ar izdevušos Ziemassvētku Rūķu gājienu, par kuru bērni vēl ilgi runāja, lielu atsaucību guva izlaiduma grupu ģimeņu sporta svetki. Pirmo reizi tika organizetas interešu izglītības “Atvērto durvju dienas”. PII „Saimīte” jau otro gadu pēc kārtas piedalījās Latvijas Veselības sporta nedēļā, katru dienu organizējot aktivitātes vismaz vienas stundas garumā. Pasākumā piedalījās 299 bērni, 35 darbinieki, 15 vecāki/ radinieki/draugi. PII „Zeltrīti” noslēgusi dalību divos Erasmus projektos, jau piekto gadu ieguva Zaļā Karoga balvu, kā arī ir nokārtojusi Ekoskolas akreditāciju.
 

Skolās
 

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes absolvē 117 divpadsmito klašu skolēni un 357 devīto klašu skolēni- domājoši, radoši, atbildīgi un aktīvi jaunieši.


Aizvadītais mācību gads ir bijis izaicinājumu un iespēju pilns.  Izaicinājumi darboties pandēmijas apstākļos, organizēt darbu atbilstoši ierobežojumiem, vadīt mācības gan klātienē, gan tiešsaistē, uzņemties atbildību par savu rīcību un pieņemtajiem lēmumiem.  Iespējas izvērtēt, kādas darba formas un tradīcijas un pieņemtās normas mainīt, lai augtu līdzi laikam un pilnveidotos.


Mārupes novada skolēni ar labiem panākumiem ir startējuši dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs gan novada, gan valsts līmenī. Augstākais sasniegums novadā - Babītes vidusskolas 12. klases audzēknis ieguva tiesības pārstāvēt Latviju Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Parīzē un arī Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē Kauņā.


Izglītības iestādes aktīvi iesaistījušās dažādu projektu piedāvātajās aktivitātēs, piemēram, “Līderis manī”, “MOT Latvija”, “Erasmus +”, “Kopienas ASS”, “Ekoskola” u.c. Darbošanās projektos ievērojami paplašina gan skolēnu, gan skolotāju mācīšanās pieredzi, ļauj satikt domubiedrus visā pasaulē, attīstīt savstarpēju sadarbību un augt, mācoties vienam no otra.


Šis mācību gads licis pārvērtēt arī pasākumu organizēšanas tradīcijas, domājot par alternatīvām svētku organizēšanas formām - tiešsaistē, klases burbulī u.c. Svētku svinēšanai plaši tika izmantotas skolu āra teritorijas, piemēram, Māmiņdienas koncerta vietā tika organizēta Ģimenes diena ar radošām darbnīcām un koncertu skolas pagalmā, akcentējot kopienas stiprināšanu. 


Mācības noslēgušās arī  11 Babītes Mūzikas skolas absolventiem (4 stīgu instrumentu nodaļā, 1 taustiņinstrumentu nodaļā, 4 pūšaminstrumentu nodaļā, 2 sitaminstrumentu nodaļā)  un 41 Mārupes Mūzikas un mākslas skolas absolventam (10 stīgu instrumentu nodaļā, 6 taustiņinstrumentu nodaļā, 10 pūšaminstrumentu nodaļā, 5 sitaminstrumentu nodaļā, 3 kora klasē, 7 vizuāli plastiskās mākslas nodaļā). 

Absolventi 1Absolventi_pirmsskolasAbsolventi_skolasAbsolveni mūzikas un mākslas skolas


 

Izglītības pārvalde