Uzņēmējdarbība

Aicinām Mārupes novada uzņēmumu darba devējus piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību!

11.12.2020.

Mārupes novada dome aicina novada uzņēmumu darba devējus piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot darba devēju viedokli par pieaugušo izglītības (neformālo izglītības programmu*) pieprasījumu Mārupes novadā. Aptaujas laikā iegūtie rezultāti tiks ņemti par pamatu pieaugušo izglītības attīstībai Mārupes novadā, lai sekmētu darba ņēmēju iespējas apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences atbilstoši  darba devēja interesēm un vajadzībām.

Aptauja tiek veikta anonīmi. Aptauja aizpildāma vidēji 10 minūšu laikā.

Būsim pateicīgi par Jūsu veltīto laiku! Mums Jūsu viedoklis ir svarīgs!

Aizpildīt aptaujas anketu ir iespējams tīmekļa vietnē: www.visidati.lv/aptauja/1660095293/

* Neformālās izglītības programmas - visas organizētās apmācību nodarbības ārpus formālās izglītības sistēmas, kas ir organizētas kā kursi, apmācības, diskusijas, forumi, konferences, lekcijas, semināri vai darba grupas.