Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldība plāno būvēt jaunu bērnudārzu ar 384 vietām

05.06.2020.

Lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību pašvaldībā, Mārupes novada dome plāno realizēt jauna bērnudārza būvniecību Jaunmārupē, tādējādi iegūstot papildus 384 vietas. Šo investīciju projektu atbalstījis Ministru kabinets, ļaujot pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 35 % apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Mārupes pašvaldības jaunā bērnudārza būvniecības projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas ir 11,9 miljoni eiro, no tiem 4,6 miljoni eiro tiks ņemti kā aizņēmums Valsts kasē, bet 7,3 miljoni būs pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Atklāta iepirkumu konkursa “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Jaunmārupē” rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “VELVE”.

Jaunais bērnudārzs, ko plānots būvēt Jaunmārupē, Ozolu ielā, būs viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm novadā.

Kopumā pašvaldības pirmsskolas rindā uz šī gada 2.jūniju ir 1148 bērni, tas nozīmē, ka pašvaldībai joprojām jādomā risinājumi, kā visus novadā deklarētos bērnus nodrošināt ar vietām pašvaldības bērnudārzos. Pašlaik Mārupes novadā ir trīs pašvaldības bērnudārzi “Lienīte”, “Zeltrīti” un “Mārzemīte”, kā arī pirmsskolas izglītības grupas pie trīs vispārējām izglītības iestādēm, ko apmeklē kopā 1085 bērni.

647 bērni šobrīd izmanto privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu 275,82 eiro apmērā, bet par katru Mārupes novadā deklarētu bērnu pašvaldības apmaksātajās vietās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ar kurām noslēgts līgums publiskā iepirkuma rezultātā – 262,96 eiro apmērā. Papildus tam pašvaldība atbalsta bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus (aukles), maksājot 219 bērniem līdzfinansējumu 200 eiro apmērā.

 

bd