Sabiedrība

17. jūnijā tiks uzsākti remontdarbi Daibes ielā. Posmā no Vērdiņu līdz Lielajai ielai satiksme tiks slēgta

10.06.2024.

No 17. jūnija tiks uzsāki remontdarbi, kas paredz Daibes ielas posma pārbūvi no Malduguņu līdz Lielajai ielai, ar pārbūvējamā posma kopgarumu 410 metri.

Plānots pārbūvēt inženierkomunikācijas, labiekārtot esošās stāvvietas ielas malā un izveidot jaunas, kā arī izbūvēt trūkstošo ietves un veloceļa posmu no Vērdiņu ielas līdz Lielajai ielai. Daibes un Lielās ielas krustojumā paredzēts pārbūvēt rādiusu, lai perspektīvā tiktu nodrošināta iespēja veikt manevru sabiedriskajam transportam. Paredzēts izveidot gājēju pāreju Jaunzemu ielas pieslēguma zonā, kā arī izbūvēt satiksmes mierināšanas tehniskos līdzekļus - četrus ātruma ierobežojošus vaļņus Daibes ielas posmā no Malduguņu līdz Lielai ielai. Būvprojekts paredz arī lietus ūdens kanalizācijas tīklu, drenāžas tīklu, ūdensapgādes, elektronisko sakaru tīklu un ceļa apgaismojuma tīklu risinājumus.

No 14. jūnija tiks izvietotas satiksmes organizācijas shēmas dabā ar mērķi līdz 17. jūnijam atbrīvot zonu no automašīnām. Daibes ielas posmā no Vērdiņu ielas līdz Lielajai ielai satiksme tiks slēgta, un būvniecības laikā mašīnas novietot ceļa malā vairs nebūs iespējams. Iedzīvotājiem joprojām būs iespēja piekļūt saviem īpašumiem pa Daibes ielu no Vērdiņu ielas puses, bet pārējie satiksmes dalībnieki aicināti šī posma apbraukšanai izmantot Jaunzemu un Druvas ielu vai izvēlēties citu maršrutu.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un pārvietoties atbilstoši uzstādītajiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem (skatīt satiksmes organizācijas shēmu).

Satiksmes organizācijas shēma

SIA Vastint Latvia