Paziņojums par būvniecības ieceres “Tirdzniecības laukums” Vienības gatvē 147 nodošanu publiskai apspriešanai

15.06.2020.

Būvniecības iecere: “Tirdzniecības laukums”.

Objekta adrese: Vienības gatve 147, Mārupe, Mārupes novads, kad. numurs 8076 007 0385

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju: Mārupes novada būvvalde, no 15.06.2020. līdz 10.07.2020

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks: Mārupes novada domes vestibils, Daugavas iela 29, 02.07.2020 plkst. 18:00

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: Mārupes būvvalde, marupe.bv@marupe.lv, telefons 67149863, termiņš – no 15.06.2020 līdz 10.07.2020

Informācija par būvniecības ierosinātāju: Īpašnieks, kontakttālrunis 29636248

Informācija par būvprojekta izstrādātāju:  SIA “BI&BI”, Rūpniecības iela 7, Jelgava, reģ.nr. 41703004351, kontakttālrunis 29456675

2020.gada 15.jūnija MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.10 LĒMUMS Nr.1.2 "Par tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Vienības gatve 147"

Planšete

Būvtāfele

Aptaujas lapa

Skaidrojošais raksts