Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei kafejnīcas jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A

30.07.2019.

Izskatot apbūves tiesīgā SIA “CSE COE” reģ. Nr.40103995402 un Dainas Beļickas, 2019.gada 22.jūlija ar reģ. Nr.2/9/675 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei kafejnīcas jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A (kadastra Nr. 8076-007-2949, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3003), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi, ka kafejnīcas jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A, kadastra Nr. 8076-007-2949, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3003, Mārupē, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā apspriešana.

2019.gada 29.jūlija Mārupes novada būvvaldes lēmums Nr. 4