Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu - “Papardes ” Piņķos, Babītes pagastā

16.06.2022.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP)  dome 25.05.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma “Papardes”, kadastra Nr. 8048 003 1005, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu ”. Detālplānojums (turpmāk – DP) stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 08.06.2022.), oficiālās publikācijas Nr.2022/110.21 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/110.21

Ar lēmumu var iepazīties MNP tīmekļa vietnes www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi. Lēmums un DP redakcija pieejama ģeoportālā www.geolatvija.lv  sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23771  ). 


Kontaktinformācija: MNP Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāja Svetlana Buraka (tālr. nr. 67511291, e-pasta adrese: svetlana.buraka@marupe.lv ). Lūgums sazināties speciālistu konsultāciju laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.