Par īpašumu “Graudi” un Turaidas iela Piņķos,  Babītes pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

20.09.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)  dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 55 (prot. Nr. 16) “Par nekustamo īpašumu “Graudi” (kadastra Nr. 80480030359) un Turaidas iela (kadastra Nr. 80480031166) Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 07.09.2023., publikācijas Nr. 2023/173.40 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2023/173.40 ).

Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv  sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28090). Ar lēmumu var iepazīties arī Pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi. 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Svetlana Buraka  (tālruņa numurs: 67511291, e-pasta adrese: svetlana.buraka@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.