Par īpašuma Rožu iela 33A Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

20.09.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)  dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 50 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 33A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760121009), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 08.09.2023., publikācijas Nr. 2023/174.18 (saite: https://www.vestnesis.lv/op/2023/174.18).

Lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama ģeoportāla www.geolatvija.lv  sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27889). Ar lēmumu var iepazīties arī Pašvaldības  tīmekļa vietnes www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi. 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Anda Sprūde (tālruņa numurs: 27269759, e-pasta adrese: anda.sprude@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

 

dp