Lēmums par publiskas apspriešanas nepieciešamību Riekstu iela 2

22.12.2021.

Izskatot īpašnieka (informācija dzēsta) 2021.gada 13.decembra lietas BIS reģ. Nr. BIS-BL-450521-5758 un būvniecības ieceres dokumentācija Nr. BIS-BV-7.8-2021- 28489 būvniecības iecerei -telpu lietošanas veida maiņa bez pārbūves dzīvojamai ēkai uz ārstniecības un veselības iestādi nekustamā īpašumā Riekstu iela 2 (kadastra Nr. 8076-007-0829, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3436), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde noteikusi, ka telpu lietošanas veida maiņas ieceres īstenošanai ir nepieciešamas publiskā apspriešana.

 

2021. gada 22. decembra Mārupes novada pašvaldības domes LĒMUMS Nr.1 "Par būvniecības ieceres publiskas apspriešanas nepieciešamību"