Būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanas nepieciešamību pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Viskalnu ielā 4a Tīrainē

05.09.2023.

Izskatot Mārupes novada pašvaldības būvniecības iesniegumu, Mārupes novada būvvalde 2023.gada 4.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par pirmsskolas izglītības iestādes, palīgēkas, nojumju un ielas ar stāvlaukumu jaunbūve” nekustamajā īpašumā Viskalnu ielā 4a, (kadastra apzīmējuma Nr. 8076-008-0432, 8076-008-0263, 8076-008-0397) Tīrainē būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību.

Atbilstoši būvvaldes lēmumam publiskā apspriešana jāuzsāk divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Mārupes novada būvvaldes lēmums