Sabiedrība

6.-12. klašu skolēniem tiek organizētas lekcijas par traumatisma mazināšanu

15.04.2024.

Nodarbības par traumatisma mazināšanu Mārupes novada 6.–12. klašu skolēniem 

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde organizē nodarbības par traumatisma mazināšanu visiem Mārupes novada izglītības iestāžu 6.–12. klašu skolēniem. Katrai klasei līdz šī mācību gada noslēgumam tiks nodrošināta viena 40 minūšu ilga nodarbība. Kopumā izglītības iestādēs ir plānots novadīt 93 nodarbības. 

Nodarbības fokusētas uz drošas uzvedības principiem ūdens tuvumā, kas ir īpaši svarīgi pirms vasaras brīvlaika, kā arī rīcību un pirmās palīdzības sniegšanu dažādu traumu gadījumā. Vecāko klašu skolēniem tiks demonstrēta arī pirmās palīdzības sniegšana, izmantojot manekenu.  

Nodarbības vadīs veselības aprūpes speciālistes Inta Gintaute un Karlīna Gobiņa, kurām ir pieredze vairāk nekā 300 nodarbību par traumatismu vadīšanā dažādās Latvijas izglītības iestādēs.  

Katrs nodarbības dalībnieks saņems arī Slimību profilakses un kontroles centra izdales materiālu “Man ir mugurkauls”. 

 

Izglītības, kultūras un sporta un pārvalde