Sabiedrība

16. aprīlī jauniešu centrā Piņķos notiks labiekārtoto telpu atklāšanas pasākums

16.04.2024.

2024. gada 16. aprīlī plkst. 19.00 Babītes Jauniešu centrā (Piņķos, Centra ielā 3, 2. stāvā) notiks labiekārtoto telpu - virtuves - atklāšana. 

Jauniešu telpas – virtuves – atklāšana! Kopīgi iemēģināsim virtuves tehniku un pagatavosim ko gardu. Nav nepieciešams ņemt līdzi produktus vai pirms tam pieteikties  – galvenais atnākt un darboties!

Mārupes novada pašvaldība ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības “Pierīgas Partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Piņķu jauniešu telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde” Nr. 23-04-AL04-A019.2201-000006 ir uzstādījusi virtuves iekārtu ar iebūvēto tehniku un iegādājusies virtuves aprīkojumu un projektoru. 

Labiekārtotās telpas jauniešiem