Pakalpojumi

Pabalsts transporta pakalpojumiem personām vecākām par 70 gadiem

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz  Mārupes novada Sociālajā dienestā  iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu. 
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.
Gadījumā ja iesniedzējs ir personas pārstāvis, jāuzrāda pilnvara.

Pabalsta apmērs vienai personai ir 100,00 euro kalendāra gadā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts transporta pakalpojumiem noteiktajām personu kategorijām:
- personām, kuras sasniegušas 70 (septiņdesmit) gadu vecumu;
- nestrādājošām vecuma pensiju sasniegušām personām, ja viņas atbilstoši normatīvajiem aktiem nesaņem valsts atbalstu transporta pakalpojumiem; 
- nestrādājošām personām ar trešās grupas invaliditāti;
kuras izmanto transporta pakalpojumus Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai nokļūšanai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja viņas neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, 
un vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas deklarējušas dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

 

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Pilnvara, ja iesniedzējs ir personās pārstāvis.