Pakalpojumi

Izziņa par lauksaimniecības zemes izmantošanu - iesniegšanai tirdzniecības vietā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Uzrakstīts, parakstīts un iesniegts iesniegums Domes sekretariātā;

2. Samaksāta nodeva 1,40 EUR par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu (samaksu veic domes kasē - pirmdienās un ceturtdienās);

3. Izziņa tiek izsniegta personīgi Domes sekretariātā

Pakalpojuma apraksts

Izziņa apliecina, ka lauksaimniecības produkcija tiek ražota konkrētajā nekustamajā īpašumā (NĪ) Mārupes novadā

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1. Ministru kabineta noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (12.05.2010);

2. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi NR.15 „Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā” (21.06. 2010)

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātiene

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupes novada dome, Mārupe, LV 2167

Pasts

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupes novada dome, Mārupe, LV 2167

E-pasts

marupe@marupe.lv

info@marupe.lv

Tālrunis

29330721

Termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Eur 1,40 nodeva
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personas iesniegums