Palielināts līdzfinansējums mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs

31.01.2023.

Mārupes novada pašvaldības dome lēmusi palielināt līdzfinansējumu bērniem, kas mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam no 2023. gada 1. janvāra līdzfinansējums ir 345 eiro, bet piecus un sešus gadus jauniem bērniem – 320 eiro.

Neskatoties uz to, ka vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības (5 un 6 gadīgajiem bērniem) ieguvei, ir 248 eiro, lēmums palielināt līdzfinansējumu obligātā vecumposma bērnu mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs pieņemts, ņemot vērā vietu trūkumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Līdzfinansējums
Savukārt Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējums mācībām privātajās pamata, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajās pamata un vidējās izglītības iestādēs tiek saglabāts līdzšinējā apmērā, proti,  87 eiro apmērā mēnesī par vienu izglītojamo, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

2023. gada 25. janvāra lēmums Nr. 11 "Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm 2023. gadā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai"

Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu vidējo izmaksu tāme norēķiniem ar privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 2023.gadā